Korppi

Levinneisyys, kannankehitys ja elintavat

Korpin levinneisyyskartta
 

Korpin levinneisyysalue kattaa koko Suomen. Viime vuosikymmeninä korppi on runsastunut, mikä johtuu osittain vainon loppumisesta ja ravinnonsaantimahdollisuuksien lisääntymisestä. Korppi on rauhoitettu poronhoitoalueen ulkopuolella. Poronhoitoalueella laji on rauhoitettu pesimäaikana. Korpin pesimäkannan arvio (v. 2015) on enintään 30 000 paria.

Korppi on paikkalintu, mutta erityisesti nuoret linnut kiertelevät laajalti syksyllä ja talvella ruoanlähteitä, kuten haaskoja, etsimässä. Korppimme ovat matkanneet pisimmillään naapurimaihin saakka.

Korppi pesii monenlaisissa ympäristöissä pesien sijaitessa tyypillisesti puissa tai jyrkänteillä, myös tuntureilla. Korppi munii jo maalis-huhtikuussa ja hautoo kolme viikkoa. Poikaset ovat lentokykyisiä puolentoista kuukauden iässä. Korppi on pesäpaikkauskollinen ja voi elää rengaslöytöjen mukaan yli 20-vuotiaaksi. 

Korppi, peltoviljely ja eläintilat

Korpit ovat aiheuttaneet paikoin taloudellista haittaa rehupaaleille sekä pikkuporsaille villisikatiloilla. Haitat ovat rajoittuneet vain joillekin paikoille erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa.

Korppeja ruokailemassa
Korpin tuntee tunnusomaisen äänen ohella suuresta koosta, kokomustasta puvusta ja voimakkaasta nokasta. © Kuva: Matti Rekilä

Ratkaisumalleja

Yhteen kasattujen rehupaalien peittäminen pressulla on tehokas keino estää paaleille koituvia vahinkoja. Rehupaaleille aiheutuvia haittoja voi yrittää ehkäistä myös passiivisilla pelotteilla (esim. pelätinpallot ja haukkajäljitelmäleijat) tai kaasutykeillä. Keinoja tulisi käyttää vaihdellen ja epäsäännöllisesti, koska linnut tottuvat niihin melko nopeasti. Kaasutykkien käytössä tulee huomioida myös muut lajit ja naapurusto, ja toimenpiteestä tulee tehdä meluilmoitus kuntaan. Katso myös naakka.

Ohjeita paalivahinkojen estämiseksi:

  • Säilytä paalit pystyasennossa, jolloin muovikerros on paksuin ylöspäin. Lintu nokkii yläosaa herkimmin ja vahva kerros estää muovin rikkoutumisen.
  • Käytä vahvaa muovia aina, kun varastoit paaleja kevääseen tai alueella, jolla on lintuja jo ennestään.
  • Käytä erillistä suojaverkkoa tai pressua paikoissa, joissa on ollut aiemmin lintutuhoja tai aja paalit tilakeskukseen syksyllä tuhojen välttämiseksi.
  • Mikäli reikiä havaitaan, tee paikkaus heti. Paalien kuntoa tulee seurata etenkin paalauksen jälkeen.
  • Värillinen muovi vähentää nokkimista.
  • Paalit voidaan myös tervata venetervalla.

Villisikatiloilla pikkuporsaiden oleskelualueet tulee suojata esim. linnunestoverkoilla (polyeteeni, 50 mm silmäkoko) tai muulla katteella.

Poikkeamislupamenettelyn vaativat muun muassa:

  • lintujen pyydystäminen tai tappaminen
  • pesintöjen häirintä
  • pesien hävittäminen ja pesäpuiden kaato pesimäkauden ulkopuolella, koska laji käyttää peräkkäisinä vuosina samoja pesiä
Julkaistu 22.5.2017 klo 10.46, päivitetty 12.3.2020 klo 12.28