SEABASED - uusia keinoja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi

 
 

Rantavettä SaaristomerelläSEABASED-hankkeen (Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Management) tavoitteena on vähentää rehevöitymisen vaikutuksia Itämeressä. Hankkeessa arvioidaan toimia, joilla tähdätään merialueen tilan parantamiseen meren sisäistä kuormitusta vähentämällä esim. ravinteikasta sedimentin pintakerrosta poistamalla tai peittämällä. Osalla toimista voidaan myös tukea kiertotaloutta kierrättämällä ravinteita merestä maalle. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan valikoituja toimia rannikkoalueella. Hankkeen tavoitteena on edistää avointa, yhteiskunnan eri toimijoiden välistä dialogia toimenpiteiden hyödyistä ja riskeistä, sekä näiden toimenpiteiden soveltuvuudesta Itämerelle.

Ajankohtaista

Hankkeessa testataan 11.6.2020 Rymättylässä Kolkanlahdella kalkkikivipohjaisen materiaalin levittämistä syvännealueelle fosforin sitomiseksi pohjaan. Tiedote asiasta sivun vasemmasta reunan valikosta löytyvästä Toiminta > Julkaisut ja tiedotteet -alasivulta.

 

 

LOGOT_SEABASED_800x161px.jpg
 
 
Julkaistu 28.8.2018 klo 15.50, päivitetty 9.6.2020 klo 10.36