Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti - UrbanStormwaterRisk 2016-2019

(Englanninkielisen sivuston lyhytosoite: www.environment.fi/urbanstormwaterrisk)

AJANKOHTAISTA

Hulevesitulvariskihankkeen loppuraportti on julkaistu
Loppuraportti (pdf, 18,9 Mt) 

Tiivistelmä Turun kaupungin toimista ja tavoitteista hulevesien hallitsemiseksi kaupunkialueella (pdf, 5,2 Mb)

Hulevesitulvariskihankkeen loppuseminaari järjestettiin tiistaina 15.10.2019
Unioninkadun Juhlahuoneistojen Juhlasalissa

Seminaarin ohjelma ja lisätietoja

   

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää rankkasadetulvariskien hallintaa Suomen ja Kiinan välisenä pilottiprojektina. Suomalaiset pilottikohteet (Turku ja Pori) sekä Kiinan pilottikohde (Foshan) vertailevat lakeja, määräyksiä ja menettelytapoja sekä kehittävät kaupunkihydrologian- ja vedenlaadun seurantaa ja riskienhallintaa.   

Pilottiprojekti antaa suosituksia, kehittää uusia metodeja ja teknologioita sekä edistää parhaita käytäntöjä kaupunkialueiden vesienhoidossa ja riskienhallinnassa. Projekti sitouttaa viranomaisia, yrityksiä ja tutkijoita dialogiin rankkasadetulvariskien hallinnassa. Hankkeen tuloksia jalkautetaan käytäntöön työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä pilottikaupunkien kaupunkisuunnittelijoiden kanssa.

Hanke mahdollistaa suomalaisten ja kiinalaisten yritysten verkostoitumisen ja yhteisten liikeideoiden valmistelun. Hanke myös kehittää tutkimuslaitosten ja yliopistojen akateemista yhteistyötä Suomen ja Kiinan välillä.

Stormwater
© Kuva: Johanna Lantto

Tulokset

  1. Lakien, määräyksien ja parhaiden käytäntöjen selvittäminen ja vertailu

  2. Kustannustehokkaan, vähähuoltoisen ja reaaliaikaisen hulevesien monitoroinnin suunnittelu, kehittäminen ja pilotointi

  3. Hulevesitulvariskien kartoittaminen ottaen huomioon pintavalunnan ja hulevesiverkoston sekä merivesitulvan ja vesistötulvan yhteisvaikutukset sekä rankkasadetulvariskien reaaliaikainen ennustaminen ja varoitusjärjestelmän toteuttaminen

  4. Rankkasadetulvariskien hallintasuunnitelman laadinta pilottialueelle ottaen huomioon EU:n tulvadirektiivin vaatimukset sekä vesistö-, merivesi- ja rankkasadetulvien yhteisvaikutukset

  5. Edellä mainittujen tulosten jalkauttaminen päättäjille, viranomaisille ja suunnitteluprosesseihin

Projektiraportti: vaihe 1 (englanniksi)

Projektiraportti: vaihe 2 (englanniksi)

Aikataulu ja rahoitus

Hanke toteutettiin syyskuun 2016 ja joulukuun 2019 välisenä aikana.

Hankkeen kokonaisbudjetti suomalaisten osapuolien osalta oli 752 000 euroa, josta 372 000 euroa oli osapuolien omarahoitusta ja 393 000 euroa ELY-keskuksen maa- ja metsätalousministeriöltä anomaa rahoitusta. Lisäksi Turun ja Porin kaupungit rahoittavat projektia omalla työllään. Työtä tehdään myös EU:n Partnership Instrument -rahoitteisessa hankkeessa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio kiinalaisten osapuolien osalta oli 500 000 euroa.

Julkaistu 19.5.2017 klo 11.14, päivitetty 11.9.2020 klo 10.51