Linkittyminen muihin projekteihin ja tutkimushankkeisiin

Hankkeessa hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä aiempien ja käynnissä olevien muiden saman aihepiirin hankkeiden sekä China Europe Water Platformin (CEWP) Suomen vedenlaadun vetovastuun kanssa.

Hanke liittyy useisiin eri projekteihin ja tutkimushankkeisiin, kuten:

 • VTT:n koordinoimaan STORMFILTER -hankkeeseen, joka on Tekesin rahoittama. Hanke vastaa hulevesien hallinnan haasteisiin kaupunkiympäristössä.
 • Suomen Akatemian rahoittamaan URCA-hankkeeseen, jota vetävät Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto. Hankkeessa keskitytään kaupungistuneiden valuma-alueiden maankäytön vaikutusten valunnan laatuun ja määrään.
 • Aalto yliopiston tutkimushankkeeseen ”Hydrometristen havaintoverkkojen optimaalinen suunnittelu – ubaani näkökulma”. Hanketta rahoittaa Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
 • Seuraaviin EU-projekteihin: CITYWATER – Benchmarking water protection in cities, BalticFlows, iWater – Integrated Storm Water Management ja WaterSmart.  
 • China Institute of Water Resource and Hydropower Research (IWHR) koordinoimiin projekteihin:
  • Assessment on disaster reduction efficiency of the measures for sponge city building in China
  • Research and development of flood risk analysis technologies with different objectives
  • Water logging early warning system of Foshan City
Julkaistu 19.5.2017 klo 12.47, päivitetty 14.12.2017 klo 13.06