Monimuotoista meriluontoa nyt ja tulevaisuudessa

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, eli tuttavallisemmin VELMU, kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä. Mitä emme tunne, emme voi suojella.

Vedenalaiset maisemakokonaisuudet tutuksi

VELMU-ohjelma on kartoittanut Itämeren luontotyyppejä jo 16 vuotta. Työmme tuloksiin voit tutustua mm. VELMU-karttapalvelussa tai tutustumalla upeaan Meren aarteet -kokonaisuuteen, joka sisältää Meren aarteet -kirjan ja valokuvanäyttelyn meren ihmeellisistä asukkaista ja maisemista.

VELMU aaltoviiva
 

Ajankohtaista VELMUssa

 

VELMUn Meriluonto 2022 -seminaariin ilmoittautuminen on auki: 

Luonto takaisin osaksi elämäämme! Mitä VELMU ja me yhdessä voimme tehdä?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten voimme osaltamme vaikuttaa luontokadon pysäyttämiseen Suomen merialueilla vuoteen 2030 mennessä. Miten VELMU-tieto auttaa tässä?

Miten monimuotoisuus, sininen talous ja ihmisten hyvinvointi kytkeytyvät yhteen? Miten kestävä kasvu toteutetaan paikallistasolla ekosysteemipalvelut säilyttäen?

Aika: 23.11.2022, 09:00-13:30

Paikka: valtiovarainministeriön auditorio Paja, Mariankatu 9, Helsinki. 

Seminaariin voi osallistua myös verkossa Microsoft Teamsilla. Linkki lähetetään ilmoittautuneille etäosallistujille lähempänä tapahtumaa.

Ohjelma

09:00 Kahvitarjoilu

09:30 Tilaisuuden avaus – Penina Blankett, ympäristöministeriö

1. VELMUn viimeaikaiset tulokset (pj. Markku Viitasalo, SYKE)

09:40 VELMUn Suuri uharivuosi 2022 – alustavat tulokset (Jaakko Haapamäki, Metsähallitus, ym.)

10:00 Helsingin suojellun luonnon määrä kasvaa – miten tietoa vedenalaisista arvokohteista (PEMMA) käytetään? (Emil Nyman, Helsingin kaupunki)

2. VELMU taipuu moneen (pj. Anu Kaskela, GTK)

10:20 Matalien merialueiden mineraaliaarteet: Meriluonnon kartoitus suojelun vai hyödynnyksen moottorina? (Laura Kaikkonen, NIWA New Zealand)

10:40 Tauko

10:50 Miten Ahvenanmaan merensuojeluverkostoa kehitetään? ÅlandSeaMap-hanke (Karl Weckström, Åbo Akademi)

11:10 Kaloille tärkeiden lisääntymisalueiden kunnostus ja suojelu – esimerkkejä LIFE-IP BIODIVERSEA-hankkeen ja VELMUn kautta (Sanna Kuningas, Luke)

11:30 Meren ekosysteemipalvelujen mallinnus, mitä jos ei ole flowta? MAREA-hanke (Louise Forsblom, SYKE)

11:50-12:30 VELMUn tarjoama kevyt lounas paikan päällä

3. VELMU ja luontokadon pysäyttäminen (pj. Louise Forsblom, SYKE)

12:30 EU:n biodiversiteettistrategia 2030: Miten VELMUn aineistoja käytetään? (Lasse Kurvinen, Metsähallitus)

12:50 VELMUn syötöt merenhoidolle ja meripolitiikalle: Kolmoiskierteellä suoraan lapaan vai hutisyöttönä? (Jan Ekebom, ympäristöministeriö & Samuli Korpinen, SYKE)

13:10 Yleiskeskustelu ja Mentimeter-kysely VELMUn tulevaisuuden haasteista ja tehtävistä

13:25 Loppuyhteenveto: Penina Blankett, ympäristöministeriö

13:30 Tilaisuus päättyy

VELMU aaltoviiva
 

 

Havets skattkammare on julkaistu

Vuonna 2017 ilmestynyt Meren aarteet -kirja on vihdoin saatavilla myös ruotsiksi, kauttaaltaan päivitettynä. Syyskuussa julkaistiin Havets skattkammare - En upptäcktsresa i Finlands marina undervattensnatur (Gaudeamus). Lajikartoissa on mukana havainnot vuoteen 2020 asti ja nyt myös Ahvenanmaalta. Kirja sisältää lisäksi ihan uuden luvun, joka kertoo Ahvenanmaan vedenalaisen meriluonnon erityispiirteistä.

 

VELMU aaltoviiva
 

 

VELMU-karttapalvelu

VELMU-kartta on monipuolinen työkalu, jossa voi hyödyntää VELMU-hankkeen keräämää aineistoa. Tarjoamme VELMU-kartan hyödyntämiseen koulutusta, jotta kartan mahdollisuudet eivät jää käyttämättä.

VELMU-ohjelma voitti Euroopan Natura 2000 -palkinnon

Euroopan komissio myönsi suorassa verkkolähetyksessä 14.10.2020 VELMUlle arvostetun Natura 2000 -palkinnon.

 

Julkaistu 21.10.2021 klo 9.49, päivitetty 7.11.2022 klo 11.39