Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen toimintatapojen kokeiluhanke

Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset ovat käynnistäneet keväällä 2019 valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhankkeen, jonka tavoitteena on toimintatapoja ja yhteistyötä kehittämällä lisätä toiminnan asiakaslähtöisyyttä, parantaa asiakaspalvelua sekä sujuvoittaa viranomaistyötä.

Edellisen hallituksen käynnistämän aluehallintouudistuksen yhteydessä suunniteltiin myös uutta valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan ympäristötoimialan kokonaisuutta. Suunnittelua tehtiin erittäin laajassa yhteistyössä kahden vuoden ajan. Valmistelussa tunnistettiin laajasti ympäristöhallinnon valtakunnallisen yhtenäisyyden sekä toimintatapojen kehittämistarpeita, jotka liittyvät sekä ympäristötehtäviin että asiakaslähtöisyyteen.

Vaikka Luova-viraston valmistelu lopetettiin maakunta- ja sote-uudistuksen päätyttyä, ympäristötoimialan kehittäminen jatkuu uudessa Valtakunnallisen toimintatapojen kokeiluhankkeessa. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa uusia toimintatapoja. Kokeilut toteutetaan käytännössä hankkeeseen valituissa lupa-ja valvonta-asioissa. Hanke on käynnissä 2.5.2019-30.4.2020.

Kokeilussa hyödynnetään virkamiesten osaamista yli virastorajojen ja kuunnellaan tarkalla korvalla mukana olevien asiakkaiden näkemyksiä. Kokeilut koskevat valvontaa, lupakäsittelyä, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), alueidenkäyttöä, vesien- ja merenhoitoa ja luonnonsuojelua.

Hankkeessa kokeillaan myös uusien sähköisten järjestelmien toimivuutta virastojen välisessä yhteistyössä sekä valtakunnallisen asiakaspalautejärjestelmän rakentamista. Lisäksi ELY-keskusten Ympäristöasioiden asiakaspalvelu laajenee antamaan neuvontaa myös aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueen tehtävissä.

Kokeilussa mukanaoleville asiakkaille esitellään hanketta ja sen tavoitteita kunkin kokeilun käynnistyessä. Kokeilun edetessä asiakkailta kerätään palautetta kyselyin ja haastatteluin. Hankkeesta kerättyjen kokemusten perusteella ympäristönhallinnon toimintaa kehitetään entistä sujuvammaksi, asiakaslähtöisemmäksi ja yhtenäisemmäksi.

Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jonka jäseninä on ELY-keskusten, aluehallintovirastojen ja ympäristöministeriön edustajia. Hankkeen rahoittajana on ympäristöministeriö.

Lisätietoja:

Hankkeen koordinaattorit:

  • Anu Onjukka, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023 036, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Mari Peltonen, viestintäasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 059, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Ville Timonen, ympäristötarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 754, etunimi.sukunimi@avi.fi

Hankkeen ohjausryhmä:

  • Veli-Matti Uski (pj), johtaja, ympäristöluvat, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 502, etunimi.sukunimi@avi.fi
  • Janne Kärkkäinen (vpj), johtaja, ympäristö- ja luonnonvarat, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0295 026 197, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristöministeriö:

  • Minna Torkkeli, projektipäällikkö, ympäristöministeriö, 0295 250 377, etunimi.sukunimi@ym.fi
Julkaistu 17.9.2019 klo 14.45, päivitetty 2.3.2020 klo 14.36
Julkaisija: