Lajitaulukot

Ekologisen tilan luokitteluohjeeseen sisältyvät lajitaulukkoliiteet julkaistaan vain nettiversioina ja ne avautuvat alla olevasta linkkilistasta syksyllä 2019.

Varsinainen opas on saatavissa oikeanpuoleisesta linkistä.
Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella. Aroviita, Mitikka & Vienonen (toim.) 2019, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019

Luokitteluohjeen lajitaulukkoliitteet
 

Joet

Järvet

Rannikkovedet

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Jukka Aroviita SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 16.10.2019 klo 11.11, päivitetty 5.11.2019 klo 12.48