Vehkoon pohjavesiasema - Keski-Suomi

Vehkoon pohjavesiaseman pohjavedenpinnan korkeus lasketaan viiden maaperään asennetun havaintoputken mittaushavaintojen perusteella. Mittaukset tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Pyrimme päivittämään kaaviota näille sivuille vähintään kerran kuukaudessa. Voit tarkastella ajantasaista tilannetta täältä: http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/pohjavesi/KSU.htm

Tulos ilmoitetaan eri puolilla aluetta sijaitsevien havaintoputkien mittaushavaintojen keskiarvona. Keskiarvon käytöllä pyritään tasoittamaan pohjavedenpinnassa esiintyvää korkeuden vaihtelua. Vaihtelu aiheutuu siitä, että eri havaintoputket on alueella saatettu asentaa vedenjohtokyvyiltään varsin erilaisiin paikkoihin. Keskiarvo antaa siten luotettavan kuvan alueen keskimääräisestä pohjavedenpinnan korkeuden vaihtelusta.

Vehkoon pohjavesiasema
 
 

 

Pohjaveden pinnan korkeutta seurataan myös Äijälän pohjavesiasemalla:

Julkaistu 14.4.2014 klo 15.19, päivitetty 26.11.2018 klo 12.25