Tulviin varautuminen

Ajankohtaista

Tulviminen on luontainen, sääoloista ja vesistöolosuhteista riippuvainen ilmiö, jolla on tärkeä merkitys vesi- ja rantaluonnolle. Keväisin tulvia aiheuttavat lumien sulaminen ja jääpadot, muina aikoina mm. runsaat sateet. Tulva-alueen laajuus ja tulvan vaikutukset riippuvat mm. maaston muodoista, vuotuisesta vesitilanteesta sekä alueen maankäytöstä.

Tulvat saattavat aiheuttaa vahinkoja esimerkiksi ihmisille, ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle. Tulvien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ei voida koskaan täysin estää, eikä se olisi taloudellisessa mielessä edes kannattavaa. Tulvavahinkoja voidaan kuitenkin pienentää erilaisin tulvariskien hallinnan toimenpitein.

Syystulvaa Kauhajoelta 2012

Syystulvaa Tiukanjoelta 2012. Kuva: Unto Tapio.

Julkaistu 1.7.2013 klo 14.33, päivitetty 14.2.2018 klo 10.33