Maksetut tulvavahinkokorvaukset, vesistö-, meri- ja hulevesitulvat

Pitkän aikavälin kehitys:
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista maksetut korvaukset eivät ole kasvaneet, mutta aikasarja on liian lyhyt tilastollisesti harvinaisen sääriskin kuvaamiseen.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vuosien välinen vaihtelu on suurta. Siirtyminen valtion korvauskäytännöstä vakuutusyhtiöiden korvaamiin vahinkoihin on tuonut muutoksia indikaattoriin.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on, että poikkeuksellisista tulvista maksetut vahinkokorvaukset vähenesivät ja tulviin varauduttaisiin muilla keinoin ennakoivasti. Korvausjärjestelmää tarvitaan silti.

Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset kuvaa tulvista aiheutuneiden rakennus- ja irtaimistovahinkojen taloudellista suuruutta yksityishenkilöille. Vuoteen 2013 asti valtio maksoi korvaukset. Vuodesta 2014 korvaukset on maksettu koti- ja kiinteistövakuutukseen sisältyvän tulvaturvan kautta, joka on suurella osalla asukkaista, mutta korvaa vain poikkeuksellisista tulvista (n. 2 %, 1/50a) aiheutuvat vahingot. Tiedot saadaan vakuutusyhtiöltä kerran vuodessa Finanssiala ry:n kautta. Katso lisää: www.ymparisto.fi/tulvavahingot.

 

Tulvakorvaukset_kaikki_tulvatyypit
Maksetut tulvavahinkokorvaukset vesistö-, meri- ja hulevesitulvista.

Valtio maksoi vuoteen 2013 asti korvauksia vain vesistötulvista aiheutuneista rakennusvahingoista (irtaimistoa ei korvattu). Vakuutusyhtiöiden maksamia korvauksia on mukana vuodesta 2010 alkaen, sisältäen myös meritulvat ja rankkasateesta aiheutuvat tulvat sekä korvaukset irtaimistolle. Täysin vakuutuspohjaiseen korvauskäytäntöön siirryttiin vuoden 2014 alusta. Myös valtion ja vakuutusyhtiöiden korvausperusteissa on eroja (5 %, 1/20a vuoteen 2013 asti ja 2%, 1/50a vuodesta 2014). Aikasarja on liian lyhyt harvinaisten tulvien aiheuttamien vahinkojen trendin tunnistamiseen, mutta sen perusteella voidaan tunnistaa tulvien satunnainen luonne.

Poikkeuksellisia rankkasateita esiintyy vuosittain melko vähän, ja sellaisen osuessa taajamaan tai kaupunkiin voi vahingot muodostua huomattavasti vakuutusyhtiöiden tähän asti maksamia korvauksia suuremmiksi, kuten Porissa 2007 (n. 20 milj.€). Indikaattorin aikasarja on liian lyhyt johtopäätösten tekemiseen.

Huomioitavaa

Indikaattoreiden arvoihin sisältyy muutamia epävarmuuksia, jotka on hyvä ottaa huomioon niiden tulkinnassa. Seuraavat asiat voivat muuttaa indikaattoreiden arvoa:

  • Tulvavahinkojen korvausperusteiden muuttuminen valtion korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjestelmään siirryttäessä: poikkeuksillisen tulvan määritelmä 1/20a -> 1/50a, korvattavien tulvien laajeneminen vesistötulvista meri- ja hulevesitulviin, rakennusvahinkojen lisäksi irtaimistovahingot.
  • Julkisten rakennusten ja kiinteistöjen vahinkokorvaukset eivät sisälly aineistoon.
  • Vuoteen 2015 saakka saatiin maksetut korvaukset vakuutusyhtiöiltä tulvatyypeittäin, ks. Maksetut tulvavahinkokorvaukset, vesistö- ja meritulvat ja Maksetut tulvavahinkokorvaukset, hulevesitulvat

 

Lähteet:

Julkaistu 24.9.2021 klo 0.12, päivitetty 24.9.2021 klo 10.56