Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit alueellaan. Tämän tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella tehty ehdotus alueen merkittäviksi tulvariskialueiksi on ollut kuultavana 9.4.-9.7.2018

Ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät 22.12.2018 mennessä. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi.

Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Kuulemisasiakirjat vuonna 2018

Tausta-asiakirjat

    Alla tulvariskien alustavat arvioinnit vesistö- ja meritulville vuodelta 2011, joiden pohjalle uusi arvio on tehty.

    Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuodelta 2015

    Julkaistu 17.9.2013 klo 15.54, päivitetty 17.8.2018 klo 15.34