Hyppää sisältöön

Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Lappi

Lapin ELY-keskus vastaa tulvariskien hallinnan suunnittelusta Lapin alueella. Lainsäädännössä tulvariskien hallinnan suunnittelu on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1) tulvariskien alustava arviointi, 2) tulvakartat ja 3) tulvariskien hallintasuunnitelma.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 on  laadittu Kemijoen, Ivalojoen ja Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueille. 1. kauden suunnitelmat on tarkistettu ja on laadittu ehdotukset suunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Toisella kaudella ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on laadittu edellisten lisäksi Kemin rannikkoalueelle, jossa meritulva aiheuttaa tulvariskin. Suunnitelmissa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi. Hallintasuunnitelmien laatiminen kuuluu ELY-keskusten tehtäviin ja vesistö- ja rannikkoalueen tulvaryhmissä hoidetaan hallintasuunnitelmien laatimiseen liittyvä viranomaisyhteistyö, tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen, tulvariskien hallintaan liittyvien selvitysten käsitteleminen ja tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen. Lisätietoa hallintasuunnitelmista sekä linkit Suomessa laadittujen tulvariskien hallintasuunnitelmien sivuille löytyy oheisen linkin takaa. Lisäksi ohessa myös linkki tulvaryhmien sivuille.

Vuonna 2011 valmistuneessa tulvariskien alustavassa arvioinnissa nimettiin Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit, Kittilän kirkonkylä,  Ivalon taajama ja Tornion kaupunki. Vuonna 2018 alustava arviointi tarkistettiin ja maa- ja metsätalousministeriö nimesi samat alueet kuin aiemminkin ja lisäksi uutena alueena nimettiin Kemin kaupunki meritulvasta aiheutuvan riskin vuoksi. Raportit tulvariskien alustavasta arvioinnista on päivitetty ja niihin on koottu laajasti tietoa vesistöalueesta, esiintyneistä tulvista ja tulvariskikohteista. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon alueelliset ja paikalliset olosuhteet, tulvan todennäköisyys sekä tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset.

Merkittäville tulvariskialueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat vuonna 2013. Tulvakartat päivitettiin vuonna 2019 ja kartoituksesta laadittiin raportit. Raportit tulvakartoituksesta ovat saatavilla vesistöalueen tai rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmien internet-sivuilta ja tulvakartat ovat katseltavissa tulvakarttapalvelussa.

    Julkaistu 21.10.2020 klo 15.46, päivitetty 21.10.2020 klo 15.46

    Julkaisija: