Hyppää sisältöön

Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

 

Kemin tulvariskien hallintasuunnitelma valmistelussa

Lapin ELY-keskus on parhaillaan valmistelemassa tiiviissä yhteistyössä Kemin rannikkoalueen tulvaryhmän kanssa Kemin kaupungin alueelle tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2022-2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallintasuunnitelman osana esitetään myös SOVA-lain mukainen ympäristöselostus, jossa muun muassa kuvataan toimenpiteiden vaikutuksia.

Hallintasuunnitelmaluonnokset tulevat kuultavaksi 1.10.2020 alkaen, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta.

Kemin tulvaryhmä

Kemin rannikkoalueen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät tulvaryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat:

Kemin tulvakartoitus

Kemin rannikkoalueelle on laadittu merialueen tulvavaarakartat, joista näkee tulvan leviämisalueet tulvan toistuvuuksittain. Lisäksi Kemin merkittävälle tulvariskialueelle on tehty tulvariskikartat, joissa kuvataan tulvassa haavoittuvat kohteet (ihmisten määrä, vahingoittuvien asuinrakennusten määrät, erilaiset riskikohteet ja tulvan peittämät tiet). Tulvakarttoja pääsee katsomaan tulvakarttapalvelusta.

Julkaistu 6.4.2020 klo 16.52, päivitetty 7.4.2020 klo 11.03

Julkaisija: