Hyppää sisältöön

Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kuuleminen ehdotuksesta Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

Lapin ELY-keskus on valmistellut yhteistyössä Kemin tulvaryhmän kanssa Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022–2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tulvariskien hallintasuunnitelmaan sisältyy SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus.

Kuulemisaika on 2.11.2020-14.5.2021, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta. Kuulemisen aikana pyydetään myös lausunnot asiaan kuuluvilta viranomaisilta.

Kuulemisasiakirjat

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 mennessä.

Palautteet voi antaa seuraavien kanavien kautta:

  • Sähköisesti osoitteessa: www.lausuntopalvelu.fi
  • Sähköpostilla Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi).
  • Kirjallisesti Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 8060, 96101 Rovaniemi).

Miten palaute käsitellään?

Palaute käydään läpi Lapin ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä ja palautteista laaditaan yhteenveto. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarkastetaan palautteen pohjalta. Yhteystietonsa jättäneille lähetetään palautekooste kuulemisen päätyttyä. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.

Kemin tulvaryhmä

Kemin rannikkoalueen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät tulvaryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat:

Kemin tulvakartoitus

Kemin rannikkoalueelle on laadittu merialueen tulvavaarakartat, joista näkee tulvan leviämisalueet tulvan toistuvuuksittain. Lisäksi Kemin merkittävälle tulvariskialueelle on tehty tulvariskikartat, joissa kuvataan tulvassa haavoittuvat kohteet (ihmisten määrä, vahingoittuvien asuinrakennusten määrät, erilaiset riskikohteet ja tulvan peittämät tiet). Tulvakarttoja pääsee katsomaan tulvakarttapalvelusta.

Tulvariskien alustava arviointi päivitettiin 2018

Lapin ELY-keskus on tarkistanut ensimmäisellä suunnittelukaudella (2011) laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit. Lapin rannikkoalueen tulvariskien alustava arviointi oli kuultavana 9.4.-9.7.2018, jolloin kaikilla oli mahdollisuus ottaa kantaa arviointiin ja esittää tarvittaessa korjauksia ja perusteluita tulvariskialueiden nimeämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella ja asetti vesistöalueille tulvaryhmät vuosille 2019-2022.

Julkaistu 23.10.2020 klo 16.02, päivitetty 8.1.2021 klo 15.40

Julkaisija: