Hyppää sisältöön

Kemin rannikkoalueen tulvaryhmä

Kemin tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Kemin merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

 

Tulvaryhmien tarkoitus:

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen
  • Näkemysten yhteen sovittaminen
  • Asiantuntemus
  • Muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun
  • Yhteisen tahtotilan luominen

Organisaatiot ovat nimenneet jäsenensä Kemin rannikkoalueen tulvaryhmään keväällä 2019. Lapin liiton edustaja toimii tulvaryhmän puheenjohtajana. Tulvaryhmässä on edustajat Lapin liiton lisäksi Kemin kaupungista, Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskuksesta.

Tulvaryhmän kokousasiakirjat

Seuraava kokous 28.8.2020.

Kartta Kemin tulvaryhmän toiminta-alueesta.
Kemin tulvaryhmän toiminta-alueena on Kemin kaupungin rannikkoalue.
Julkaistu 7.2.2020 klo 10.17, päivitetty 29.6.2020 klo 8.35

Julkaisija: