Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Toinen suunnittelukausi (2018-2024)

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat.

Organisaatio Jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Karoliina Laakkonen-Pöntys pj. Liisa Maria Rautio
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Sari Yli-Mannila Juhani Huhtamäki
Etelä-Pohjanmaan liitto Timo Lakso Mari Väänänen
Pohjanmaan liitto Christine Bonn Pirjo Niemi
Varsinais-Suomen ELY-keskus Kyösti Nousiainen Markus Leppikorpi
Pohjanmaan ELY-keskus Frank Norrén Juha Tuorila
Ilmajoen kunta Sari Paananen, sij. Tiina Penttilä Markku Rinta
Isonkyrön kunta Antti Lammi Jaakko Pukkinen
Kauhajoen kaupunki Harri Virtanen Eetu Myllyniemi
Kurikan kaupunki NN NN
Mustasaaren kunta Kim Ehrs Mats Lall
Seinäjoen kaupunki Jyrki Kuusinen Keijo Kaistila
Vaasan kaupunki Vesa Lehtinen Antti Ruokonen
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangastie
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari
Asiantuntijat    
Organisaatio Nimi Varajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Erika Saarenpää (siht.)

 

Seinäjoen Energia, Vaasan energia ja Koskienergia Kari Roos Tapio Ollila
Vaasan Vesi Tommi Sundberg  
Kyrönjoen alaosan pengerrysyhtiö ja jakokunnat Fredrik Hagberg Mikael Bergfors
MTK Etelä-Pohjanmaa Yrjö Ojaniemi Hanna Helander
ÖSP Johanna Nyman Jan Flemming
Kyrönjoen yläosan pengerrysyhtiö Heikki Tuurinkoski/Anssi Saunamäki Antti Koski
Suomen metsäkeskus Jouko Hautamäki Päivi Tiiva

 

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli 2.11.2020-3.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käydään läpi ELY-keskuksissa ja siitä laaditaan yhteenveto.

 

Tulvaryhmän kokoukset ja toimintasuunnitelma

1. Kokous 11.4.2019 (Seinäjoki)

2. Kokous 11.12.2019 (Isokyrö)

3. Kokous 3.6.2020 (Teams)

4. Kokous 14.9.2020

Toimintasuunnitelma:

Kyrönjoen tulvaryhmän toimintasuunnitelma

Viestintäsuunnitelma:

Tulvaryhmien päivitetty viestintäsuunnitelma

Työpajat:

Työpaja 1. 26.9.2019

Työpaja 2. 23.3.2020

 

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman tausta-aineistot:

 

Ensimmäinen suunnittelukausi (2011-2017)

Tulvaryhmän valmistelema Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla:

Työryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat sekä pysyvät asiantuntijat..

Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Aulis Rantala pj. Liisa Maria Rautio
Etelä-Pohjanmaan liitto Seppo Rinta-Hoiska Timo Lakso
Pohjanmaan liitto Christine Bonn Pirjo Niemi
Varsinais-Suomen ELY-keskus Eeva Ruotsalainen  
Ilmajoen kunta Kirsi Latvala Pekka Hirvonen
Isonkyrön kunta Antti Lammi Jaakko Pukkinen
Kauhajoen kaupunki Harri Virtanen Hannu Törrönen
Kurikan kaupunki Rami Linna Jukka Peltoniemi
Mustasaaren kunta Rune Bodbacka Emma Bäck
Seinäjoen kaupunki Kari Havunen  
Vaasan kaupunki / Vaasan vesi  Irma Hyry  
Pohjanmaan pelastuslaitos Peter Fogelberg Ari Rinta-Jaskari
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangastie

Asiantuntijat

 

 

Organisaatrio

Nimi

Tehtävä

Seinäjoen Vesi Juha Korpi Asiantuntija
Seinäjoen Energia Kari Roos Asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Sari Yli-Mannila Asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Suvi Saarniaho-Uitto Työryhmän sihteeri, asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Katja Haukilehto Asiantuntija
     

 

Osallistuminen hallintasuunnitelmien valmisteluun

Sidostahoilla ja väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vaiheessa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä alueen kunnissa sekä tällä sivulla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.-30.6.2011.

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin kaikilla suunnittelualueilla 2.5.-2.8.2013. Kuulemisella täytettiin ns. SOVA-lain (200/2005) velvoitteet, pyydettiin palautetta tulvaryhmien laatimiin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin ja hallintasuunnitelman valmisteluprosessiin sekä välitettiin tietoa alueen asukkaille ja etutahoille suunnittelutyön käynnistymisestä.

Kolmannessa kuulemisessa 1.10.2014-31.3.2015 oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmasta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Palaute käsiteltiin tulvaryhmässä ja se otettiin tarpeellisin osin huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Palautteesta laadittiin yhteenveto.

Tulvaryhmän pöytäkirjat ja viestintäsuunnitelmat

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden monitavoitearvioinnin työpajat

Kyrönjoen vesistöalueella järjestettiin kolme tulvariskien hallinnan alustavien toimenpiteiden monitavoitearvioinnin työpajaa. Monitavoitearviointiin perustuvissa työpajoissa oli tavoitteena luoda kokonaiskuva tarkasteltavista toimenpidevaihtoehdoista, kuten niiden hyödyistä, haitoista ja toteutettavuudesta. Arvioiden perusteella pyrittiin etsimään eri näkökulmista katsoen sopivat toimenpiteet vesistöalueen tulvariskien hallintaa varten. Monitavoitearviointi ja työpajat kuvataan ehdotuksessa Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Työpajoihin osallistui Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmän ja Kyrönjoki työryhmän jäsenet. Lisäksi toimenpiteitä arvioivat asiantuntijat.

Työpaja 1. 11.9.2013 Seinäjoki

Työpaja 2. 8.11.2013 Seinäjoki

Työpaja 3. 31.1.2014 Seinäjoki

Kyrönjoen vesistöalueen merkittävien tulvariskialueiden tulvariskikartoitusten raportit

 

Ilmajoki-Seinäjoki

Ylistaro-Vähäkyrö

Kaikki Kyrönjoen vesistöalueelta tehdyt tulvavaara- ja tulvariskikartat löytyvät ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta.

 

Julkaistu 17.5.2021 klo 10.45, päivitetty 17.5.2021 klo 10.45