Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Toinen suunnittelukausi (2018-2024)

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat.

Organisaatio Jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Sari Yli-Mannila pj. Liisa Maria Rautio
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Katja Haukilehto  
Etelä-Pohjanmaan liitto Timo Lakso Mari Väänänen
Pohjanmaan liitto Christine Bonn Pirjo Niemi
Varsinais-Suomen ELY-keskus Kyösti Nousiainen Markus Leppikorpi
Pohjanmaan ELY-keskus Juha Tuorila Frank Norrén
Alavuden kaupunki Kimmo Toivola Timo Myllymäki
Kauhavan kaupunki Antti Hakola Maria Annala
Kuortaneen kunta Jukka Kotola Antti Yli-Hynnilä
Lapuan kaupunki Ari-Pekka Laitalainen Mirva Korpi
Lapuan kaupunki Anu Muurimäki  
Seinäjoen kaupunki Keijo Kaistila Jyrki Kuusinen
Uudenkaarlepyyn kaupunki Peter Sjöblom Mathias Backman
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangaste
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari
Asiantuntijat    
Organisaatio Jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Erika Raitalampi (siht.)  
Lapuan pengerrysyhtiöt Jussi Talvitie  
ÖSP Tom Cederström Fredrik Grannas
Suomen metsäkeskus Jouko Hautamäki Jouko Potila

 

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli 2.11.2020-14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käydään läpi ELY-keskuksissa ja siitä laaditaan yhteenveto.

Tulvaryhmän kokoukset ja toimintasuunnitelma

1. Kokous 11.4.2019 (Seinäjoki)

2. Kokous 3.12.2019 (Kauhava)

3. Kokous 20.5.2020 (Teams) 

4. Kokous 24.9.2020 (Teams)

Lapuanjoen tulvaryhmän toimintasuunnitelma

Tulvaryhmien päivitetty viestintäsuunnitelma

Työpajat:

Työpaja 1. 24.9.2019 (Alavus):

Työpaja 2. 12.3.2020 (Kuortane):

 

Ensimmäinen suunnittelukausi (2011-2017)

Tulvaryhmän valmistelema Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla:

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat.

Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Aulis Rantala pj. Liisa Maria Rautio
Etelä-Pohjanmaan liitto Seppo Rinta-Hoiska Timo Lakso
Pohjanmaan liitto Christine Bonn Pirjo Niemi
Varsinais-Suomen ELY-keskus Eeva Ruotsalainen  
Alavuden kaupunki Kimmo Toivola Timo Myllymäki
Kauhavan kaupunki Jorma Lammi Sinikka Syrjälä
Kuortaneen kunta Jukka Kotola Pentti Turunen
Lapuan kaupunki Tapio Moisio Mirva Korpi
Seinäjoen kaupunki Kari Havunen  
Uudenkaarlepyyn kaupunki Peter Sjöblom Mathias Backman
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangaste
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari

Asiantuntijat

 

 

Organisaatio

Nimi

Tehtävä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Katja Haukilehto Asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Suvi Saarniaho-Uitto Työryhmän sihteeri

 

Osallistuminen hallintasuunnitelmien valmisteluun

Sidostahoilla ja väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vaiheessa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä alueen kunnissa sekä tällä sivulla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.-30.6.2011.

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin kaikilla suunnittelualueilla 2.5.-2.8.2013. Kuulemisella täytettiin ns. SOVA-lain (200/2005) velvoitteet, pyydettiin palautetta tulvaryhmien laatimiin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin ja hallintasuunnitelman valmisteluprosessiin sekä välitettiin tietoa alueen asukkaille ja etutahoille suunnittelutyön käynnistymisestä.

Kolmannessa kuulemisessa 1.10.2014-31.3.2015 oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmasta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Palaute käsiteltiin tulvaryhmässä ja se otettiin tarpeellisin osin huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Palautteesta laadittiin yhteenveto.

Tulvaryhmän pöytäkirjat ja viestintäsuunnitelmat

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden monitavoitearvioinnin työpajat

Lapuanjoen vesistöalueella järjestettiin kolme tulvariskien hallinnan alustavien toimenpiteiden monitavoitearvioinnin työpajaa. Monitavoitearviointiin perustuvissa työpajoissa oli tavoitteena luoda kokonaiskuva tarkasteltavista toimenpidevaihtoehdoista, kuten niiden hyödyistä, haitoista ja toteutettavuudesta. Arvioiden perusteella pyrittiin etsimään eri näkökulmista katsoen sopivat toimenpiteet vesistöalueen tulvariskien hallintaa varten. Monitavoitearviointi ja työpajat kuvataan ehdotuksessa Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Työpajoihin osallistui Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ja Lapuanjoki työryhmän jäsenet. Lisäksi toimenpiteitä arvioivat asiantuntijat.

Työpaja 1. 11.9.2013 Seinäjoki

Työpaja 2. 5.11.2013 Seinäjoki

Työpaja 3. 14.1.2014 Seinäjoki

Lapuanjoen vesistöalueen merkittävän tulvariskialueen tulvariskikartoituksen raportti

Kaikki Lapuanjoen vesistöalueella tehdyt tulvavaara- ja tulvariskikartat löytyvät ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta.

Julkaistu 17.5.2021 klo 10.53, päivitetty 17.5.2021 klo 10.53