Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvaryhmä

Ensimmäinen suunnittelukausi (2018-2024)

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat. Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella on toiminut epävirallinen tulvatyöryhmä vuosina 2013-2015.

Organisaatio Jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Vincent Westberg pj. Sari Yli-Mannila
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Leena Rinkineva-Kantola Olli Autio
Varsinais-Suomen ELY-keskus Kyösti Nousiainen Markus Leppikorpi
Etelä-Pohjanmaan liitto Timo Lakso Maaria Vanhatalo
Pohjanmaan liitto Christine Bonn Pirjo Niemi
Pohjanmaan ELY-keskus Frank Norrén Juha Tuorila
Isojoen kunta Jouni Niemi Marjo Saari
Kristiinankaupunki Eva Lillmangs Carina Storhannus
Karijoen kunta Heikki Rinta-Hoiska Ahti Malm
Teuvan kunta Jukka Palomäki Marko Mylläri
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangastie
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Karl-Gustav Svedjeback
Asiantuntijat    
Organisaatio Jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Petter Höglund (siht.)  
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Satu-Mikaela Burman  
Kristiinankaupunki-Isojoen kalatalousalue Paavo Rantala Paul Hautaviita
Suomen metsäkeskus Jouko Hautamäki Jyri Pääkkönen
Lapväärtin jakokunta Henrik Björses  
ÖSP Matias Ålgars Bo-Gustav af Hällström

 

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli 2.11.2020-14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käydään läpi ELY-keskuksissa ja siitä laaditaan yhteenveto.

Tulvatyöryhmän kokoukset ja viestintäsuunnitelma

1. Kokous 4.4.2019 (Kristiinankaupunki)

2. Kokous 30.8.2019

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvatyöryhmä (epävirallinen 2011-2017)

Tulvatyöryhmän valmistelema Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla:

Työryhmän jäsenet

Tulvatyöryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat sekä pysyvät asiantuntijat.

Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Liisa Maria Rautio pj. Sari Yli-Mannila
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Esa Koskenniemi Leena-Rinkineva-Kantola
Etelä-Pohjanmaan liitto Seppo Rinta-Hoiska Katriina Peltonen
Pohjanmaan liitto Christine Bonn Jan Wikström
Pohjanmaan ELY-keskus/Varsinais-Suomen ELY-keskus Minna Uusimäki, 1.1.2015 lähtien Kyösti Nousiainen Frank Norrén
Isojoen kunta Vesa Ristiharju Jouni Niemi
Kristiinankaupunki Niklas Brandt Joakim Ingves
Karijoen kunta Heikki Rinta-Hoiska Ahti Malm
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangastie
Pohjanmaan pelastuslaitos Ole Wik, 16.6.2015 lähtien Timo Rintamäki Ari Rinta-Jaskari

Asiantuntijat

 

 

Organisaatio

Nimi

Tehtävä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Petter Höglund Sihteeri
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Erika Raitalampi, vik. Anu Schulte-Tigges Asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kim Klemola Asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Fredrik Nygård Asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Anna Bonde Asiantuntija
Isojoen neuvottelukunta Hannu Kortesniemi Asiantuntija
Kristiinankaupungin-Isojoen kalastusalue Paavo Rantala Asiantuntija
Kristiinankaupunki Fredrik Brännback Asiantuntija
Kristiinankaupunki Lisbeth Saxberg-Blomqvist Asiantuntija
Kristiinankaupunki Henrik Antfolk Asiantuntija
Lapväärtin jakokunta Olav Lillgäls Asiantuntija
MTK Kristiinankaupunki Kosti Hållfast Asiantuntija
Otso metsäpalvelut Thomas Åman Asiantuntija
Pohjanmaan ELY-keskus Markus Leppikorpi Asiantuntija
Pohjanmaan pelastuslaitos Timo Rintamäki Asiantuntija
Pohjanmaan pelastuslaitos Kaj Enqvist Asiantuntija
Suomen metsäkeskus Nina Jungell Asiantuntija
Suomen metsäkeskus Göran Ådjers Asiantuntija
Suomen Riistakeskus, Rannikko-Pohjanmaa Stefan Pellas Asiantuntija
Varsinais-Suomen ELY-keskus Kari Ranta-aho Asiantuntija
Österbottens svenska producentförbund Matias Ålgars Asiantuntija
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallistuminen hallintasuunnitelmien valmisteluun

Sidostahoilla ja väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta eri vaiheessa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä alueen kunnissa sekä tällä sivulla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.-30.6.2011.

Seuraavassa kuulemisessa 27.4.-29.5.2015 oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmasta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Palaute käsiteltiin tulvatyöryhmässä ja se otettiin tarpeellisin osin huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Palautteesta laadittiin yhteenveto.

Tulvatyöryhmän pöytäkirjat

 

Tulvariskikartoitusraportti Lapväärtin-Isojoen vesistöalueelta 2014

Kaikki Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella tehdyt tulvavaara ja tulvariskikartat löytyvät ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta.

 

Julkaistu 17.5.2021 klo 10.55, päivitetty 17.5.2021 klo 10.55