Häiriötilanteet padoilla 2021

Vuonna 2021 ilmoitettiin patoturvallisuusviranomaiselle 23 padon häiriötilannetta.

Tyyppi Häiriö Kuvaus Korjaustoimenpiteet
Vesistöpato, 
2-luokka
luukkujen toimintahäiriö Turbiini pysäytettiin välppään kertyneen jään aiheuttaman korkean välppähäviön vuoksi. Juoksutusluukku ei avautunut, vaan se oli jäätynyt kiinni.  Luukun lämmitys toimi, mutta luukku oli jäätynyt alavirran puolelta reunamuuriin. Luukku sulatettiin höyryaggregaatilla.
Jätepato, 
2-luokka
muu, mikä? Pato altaan ulkopuolella havaittiin suotautunutta vettä.  Tilannetta on tutkittu laajasti. Syy vuotavassa vesiputkessa. Putkea ei käytetä. Lopulliset korjaustyöt talven jälkeen 2022. 
Vesistöpato, 
3-luokka
sisäinen eroosio Epäilys padon eroosiotilanteesta (kuoppia sekä voimistunut suoto) Padon tutkimukset käynnistetty. 
Jätepato, 
1-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Käyttötarkkailun pinnanmittauksissa havaittu altaan pinnan nousu HW-tason yli.     Altaan operoinnin korjauksella tilanne saatiin korjattua.
Vesistöpato, 
2-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Myös tienä toimivalla padolla sortuma kuivanluiskan puolella. Korjaustöiden yhteydessä havaittu virheitä ponttiseinän oletetussa korossa. Todettu myös mahdollista suotoa.  
Jätepato, 
2-luokka
tiiviste kalvon/bitumikermi rikkoutuminen Padon harjalta ja luiskasta bentoniittikerrosta ja osittain  myös bentoniitin alaista kerrosta vaurioitunut tieyhteyksien rakennustöiden yhteydessä.  
Jätepato, 
1-luokka
patorakenteen vaurioituminen Painuma padolla  
Vesistöpato, 
2-luokka
muu syy Vesivoimalaitoksen koneet irtosivat verkosta ukonilmallla. Vesi juoksutettiin tulvaluukuista, kunnes koneet saatiin rajuilman jälkeen takaisin tuotantoon.
Jätepato, 
2-luokka
tiiviste kalvon/bitumikermi rikkoutuminen Tien rakentamisen yhteydessä kaivurin tela raapaissut  esiin patorakenteita suojaavaa geotekstiiliä ja rikkonut tekstiiliä padon harjalta. Jälkiä myös bentoniittimatossa.   Pato korjattu
Jätepato, 
1-luokka
täyttöputken rikkoutuminen Altaalta lähtevässä painelinjassa ratkeama putkihaarassa, joka aiheutti arviolta n. 100 m3 vuodon altaan ympärystien louheeseen.  
Jätepato, 
1-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Altaan HW-raja ylittyi, kun jää ja lumi sulivat samanaikaisen sateen aikana.   
Jätepato, 
2-luokka
ulkoinen eroosio Aloituspenkereen ulkoreunaan syntynyt sulamisvesien ja sateen aiheuttama sortuma. Valunut vesi on kuljettanut hienompaa hiekkaa mukanaan pengertä ympäröivään ojaan Vauriot korjataan, kun hiekka on kuivunut. Tapahtumapaikka ja koko aloituspenger ovat tehostetussa tarkkailussa. Ojaan valunut hiekka poistetaan. 
Jätepato, 
2-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle HW-raja ylittyi.  
Jätepato, 
1-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Havaittu patoaltaan harjalla painuneita osuuksia.  Laaditaan korjaussuunnitelma ja  korjataan harja suunniteltuun korkoon.
Jätepato, 
1-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Havaittu patoaltaan harjalla painuneita osuuksia.  Laaditaan korjaussuunnitelma ja  korjataan harja suunniteltuun korkoon.
Jätepato, 
1-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Havaittu patoaltaan harjalla painuneita osuuksia.  Laaditaan korjaussuunnitelma ja  korjataan harja suunniteltuun korkoon.
Jätepato, 
1-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Havaittu patoaltaan harjalla painuneita osuuksia.  Laaditaan korjaussuunnitelma ja  korjataan harja suunniteltuun korkoon.
Jätepato, 
1-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Havaittu patoaltaan harjalla painuneita osuuksia.  Laaditaan korjaussuunnitelma ja  korjataan harja suunniteltuun korkoon.
Jätepato, 
1-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Havaittu patoaltaan harjalla painuneita osuuksia.  Laaditaan korjaussuunnitelma ja  korjataan harja suunniteltuun korkoon.
Vesistöpato, 
2-luokka
ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle Voimalaitos pysähtyi muuntajan rikkoutuneen eristimen takia. Luukut eivät toimineen kunnolla jään takia ja kovan virtaaman takia vesi nousi lähelle hätä HW:n tasoa.  
Vesistöpato, 
2-luokka
muu automatiikan toimintahäiriö Vesivoimalaitoksen ohjauslogiikan apujännite rikkoutui. Hälytyksiä ei lähtenyt. Turbiini meni pikasulkuun jääden pyörimään tyhjäkäynnillä. Toinen ohijuoksutusluukku oli jäätynyt umpeen. Osa tulevasta vedestä virtasi laitoksen ulkopuolella sijaitsevan hoitotasoa pitkin. Toinen tulvaluukku saatiin avattua jääsahauksen ja höyrytyksen avulla. Apujännitelähde saatiin vaihdettua, jonka jälkeen laitoksen turbiini ajettiin verkkoon.
Jätepato, 
2-luokka
sisäinen eroosio Padossa eroosiosuoni. korjattu välittömästi, ohjeistus ja suunnitelmat, ettei vastaavaa tapahdu
Vesistöpato, 1-luokka luukkujen toimintahäiriö Luukkulämmitys ei riittänyt, vaan luukku jäätyi.  Luukku sulatettiin höyryllä. Lämmitys uusitaan nykyistä tehokkaammaksi.

 

Julkaistu 5.5.2022 klo 15.21, päivitetty 5.5.2022 klo 15.21

Julkaisija: