Vedenoton ilmoitukset ja luvat

Vedenotto kiinteistökohtaiseen käyttöön

Vesi- ja maa-alueen omistajalla ja haltijalla on oikeus ottaa alueelta pinta- ja pohjavettä tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä varten. Otettava vesi on tarkoitettu käytettäväksi kiinteistöllä ja sen tulee palvella tavanomaisia tarpeita kuten koti- ja maatilataloutta. Käytettävän vesimäärän on oltava kohtuullinen.

Ilmoitusvelvollisuus

Pinta- ja pohjaveden ottamisesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jos ottomäärä on yli 100 m3/vrk.

Lupavelvollisuus

Kiinteistökohtainen vedenotto omalta vesi- tai maa-alueelta vaatii aluehallintoviraston luvan, jos sillä on vaikutusta vesilaissa mainittuun yleiseen etuun.

Aluehallintoviraston luvan vaatii pohjaveden ottaminen, jos määrä on yli 250 m3/vrk.

Pinta tai pohjaveden ottaminen vesihuoltolaitoksen tarpeisiin tai muuhun laajamittaiseen toimintaan vaatii aina aluehallintoviraston luvan.

Vedenoton riskit

Kasteluveden otto aiheuttaa kuivakausien aikana vedenkäyttäjien välille usein ristiriitoja, koska vettä ei aina riitä tasapuolisesti kaikille tarvitsijoille. Liian runsaasta vedenotosta saattaa olla haittavaikutuksia myös vesistön ekologialle ja virkistyskäyttäjille.

Julkaistu 30.8.2013 klo 12.33, päivitetty 13.9.2013 klo 10.07