Hyppää sisältöön

Pohjavesialueet - Lappi

Harjumaisema pohjavesialueella.
© Anne Lindholm

 Lapin ELY-keskuksen alueella merkittävimmät pohjavesivarat esiintyvät muinaisen jäätikön sulamisvaiheen aikana syntyneissä hiekka- ja soramuodostumissa. Merkittävimpiä niistä ovat maastossa selvästi erottuvat harjujaksot sekä reuna- ja saumamuodostumat. Vedenhankinta perustuu pitkälti sora- ja hiekkamuodostumista saatavaan pohjaveteen, mutta paikoin hyödynnetään myös moreenivaarojen rinteiden juurilla olevia lähdepurkaumia. Alueen kaikki vesilaitokset käyttävät käyttövetenään pohjavettä. Pohjavesivarat alueilla ovat runsaat, mutta eivät jakaudu tasaisesti. Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta pohjavesivarat ovat Tornion, Kemin ja Simon osalta niukat. Lapin ELY-keskuksen alue sijoittuu Tornionjoen, Kemijoen sekä Teno-Näätämö-Paatsjoen vesienhoitoalueille.

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää, että Lapin ELY-keskus luokittelee ja rajaa pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2 tai E. Luokitus perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen lainsäädännön muutokseen (1263/2014, luku 2a). Uuden lainsäädännön myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Koko Lapin ELY-keskuksen alueella pohjavedenhankinnan kannalta tärkeitä (I luokka tai 1-luokka) pohjavesialueita on 296 kpl ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (II luokka tai 2-luokka) 393 kpl. E-luokan pohjavesialueita on 43 kpl. Muita pohjavesialueita (III luokka), joiden soveltuvuutta vedenhankintaan ei ole tutkittu, on 1104 kpl (tilanne 4/2019).

 

Luokitusmuutokset tarkistettu seuraavissa kunnissa:
Tutkimukset tehty 2016 2017 2018
Kuuleminen tehty 2017 2018 2019
Kunnat Kemi
Keminmaa
Simo
Tornio
Tervola
Ylitornio
Rovaniemi
Pello
Ranua
Posio
Kemijärvi
Sodankylä
Pelkosenniemi

 

 Lapin pohjavesialueiden luokitustyön eteneminen 2020-2022:

Tutkimukset 2019 2020 2021    
Kuuleminen       2020-2021 2021-2022
Kunnat

Inari
Utsjoki
Kittilä
Kolari
Muonio

Salla
Savukoski
Enontekiö

Täydentäviä tutkimuksia tarvittaessa (Inari, Utsjoki, Salla, Savukoski ja Enontekiö)

Kittilä
Muonio
Inari
Utsjoki
Salla
Savukoski
Enontekiö

 

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset, kevät 2019

Lapin ELY-keskus on tarkistanut yhteensä 510 pohjavesialueen luokituksen. Pohjavesialueet sijaitsevat Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Ranuan ja Sodankylän alueilla. Luokitusmuutosesitykset perustuvat pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla selvitettiin pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset sisälsivät maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, virtaamamittauksia, lähdeinventointeja, maatutkaluotauksia ja maastotarkasteluja.

Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot olivat nähtävillä 13.2.2019–22.3.2019. Kevään 2019 aikana läpikäytyjen pohjavesialueiden tiedot on tallennettu ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET) sekä pohjavesialue-paikkatietokantaan.

Lisätietoja antavat:

Hydrogeologi Anne Lindholm, puh. 0295 037 021. Sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuulemisaineisto

Tarkastetut pohjavesialueet kunnittain

Kemijärvi:

Pelkosenniemi:

Posio:

Ranua:

Sodankylä:

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset, kevät 2018

Lapin ELY-keskus on tarkistanut yhteensä 475 pohjavesialueen luokitukset keväällä 2018. Pohjavesialueet sijaitsevat Inarin, Pellon, Rovaniemen, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion alueilla. Luokitusmuutokset perustuvat pohjavesialueilla vuoden 2017 aikana tehtyihin tai aikaisempiin tutkimuksiin, joiden avulla on selvitetty pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Luokitusmuutokset liittyvät käynnissä olevaan ja edelleen jatkuvaan pohjavesialueiden luokittelutyöhön.

Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot olivat nähtävillä 15.2.2018–22.3.2018 välisenä aikana, jolloin aineistosta oli mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä Lapin ELY-keskukselle. ELY-keskus on nyt käynyt läpi saadun palautteen ja vastaa siinä esiin nousseisiin kysymyksiin oheisessa palautteen yhteenvedossa.

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset on viety eteenpäin ja tallennettu ympäristöhallinnon Pohjavesitietojärjestelmään. Yhteenveto luokitusmuutoksista on koottu oheiseen liitteeseen. Pohjavesialueita koskeva ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla ympäristöhallinnon Avoin tieto –palvelun kautta:

Lisätietoja antavat:

Hydrogeologi Anne Lindholm puh. 0295 037 021. Sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuulemisaineisto

Tarkastetut pohjavesialueet kunnittain

Inari:

Pello:

Rovaniemi:

Tervola:

Tornio:

Utsjoki:

Ylitornio:

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset, kevät 2017

Lapin pohjavesialueiden luokituksiin on tehty muutoksia keväällä 2017. Tutkimuksissa yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuviksi todettujen alueiden luokituksia on nostettu ja toisaalta yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomia pohjavesialueita on poistettu luokituksesta. Lisäksi samaan geologiseen kokonaisuuteen kuuluvia pohjavesialueita on yhdistetty, ja muutamalla alueella on tehty rajausmuutoksia uusien tutkimustietojen perusteella. Muutokset ovat osa käynnissä olevaa ja edelleen jatkuvaa pohjavesialueiden luokittelutyötä.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksia koskeva aineisto oli nähtävillä 15.2.-23.3.2017 välisenä aikana, jolloin aineistosta oli mahdollisuus esittää mielipiteitä Lapin ELY-keskukselle. ELY-keskus on nyt käynyt läpi saadun palautteen ja vastaa siinä esiin nousseisiin kysymyksiin oheisessa vastineessa.

Saadun palautteen perusteella Kolarin ja Savukosken kuntien luokitusmuutoksia ei ole viety eteenpäin, vaan palautetta tarkastellaan edelleen ja kyseisten alueiden osalta mielipiteitä on mahdollista esittää vuoden 2017 loppuun saakka. Muiden kuntien osalta pohjavesialueiden luokitusmuutokset on viety eteenpäin ja tallennettu ympäristöhallinnon Pohjavesitietojärjestelmään.

Kuulemisaineisto

Tarkastetut pohjavesialueet kunnittain

Inari:

Kemi:

Kemijärvi:

Keminmaa:

Kolari:

Pelkosenniemi:

Pello:

Rovaniemi:

Savukoski:

Simo:

Sodankylä:

Tervola:

Ylitornio:

Pohjavesialueet kartalla

Kunnan nimeä klikkaamalla pääsee tutustumaan ko. kunnan pohjavesialueisiin karttaikkunassa. Karttaa voi liikuttaa ja tarkentaa.

Tarkempia tietoja kustakin pohjavesialueesta saa klikkaamalla karttaa ko. pohjavesialueen kohdalta.

Julkaistu 20.4.2020 klo 11.27, päivitetty 20.4.2020 klo 11.29

Julkaisija: