Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Ajankohtaista

  • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa
  • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Samalla vesien tila ei saa myöskään heiketä.

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet. Vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella. Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää.

Kuuleminen vesienhoidonsuunnittelusta on päättynyt 14.5.2021

Kiitos tulleesta palautteesta. Kommentit ja palaute käydään läpi ELY-keskuksissa, vesienhoidon yhteistyöryhmissä sekä tulvaryhmissä. Palautteesta laaditaan yhteenvedot elokuussa. Suunnitelmaehdotukset tarkistetaan palautteen pohjalta.

Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Vesienhoitosuunnitelmat, merenhoitosuunnitelmat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein.

Julkaistu 17.5.2021 klo 9.27, päivitetty 17.5.2021 klo 9.26