Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Samalla vesien tila ei saa myöskään heiketä.

Vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella. Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää.

Vesienhoitosuunnitelmat, merenhoitosuunnitelmat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein.

Julkaistu 17.5.2021 klo 9.27, päivitetty 28.3.2022 klo 9.55