Toimenpideohjelmat

 Luumäen Kivijärvi

Kukin ELY-keskus on tehnyt omaa aluettaan koskevat toimenpideohjelmat pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelmat ovat vesienhoitosuunnitelmien keskeisiä tausta-asiakirjoja. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet, joilla vesistöt saataisiin hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on tehty kolme toimenpideohjelmaa:

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen vesienhoitoalueelle vuosille 2010-2015 (pdf, 8,4 Mt)

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle vuosille 2010-2015
(pdf, 10 Mt)

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma pohjavesille vuosille 2010-2015(pdf, 6,4 Mt)

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoidon alueellinen toteutusohjelma (pdf, 435 kt)

Jos linkki ei avaudu, kokeile toisella selaimella tai tallenna kohde omalle koneelle ja avaa Adobe Readerin kautta.

Julkaistu 21.11.2013 klo 9.25, päivitetty 21.11.2013 klo 9.25