Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Kaakkois-Suomi

Ehdotus Kaakkois-Suomen toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa.  Kuuleminen ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi päättyi juuri.

Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027 on ollut kuultavana ja kuuleminen päättyi 14.5.2021. Kiitämme tulleesta palautteesta. Palautteen pohjalta laaditaan vesienhoitosuunnitelma Valtioneuvoston loppuvuoden käsittelyä varten. Palautteen yhteenveto lisätään näille sivuille elokuussa 2021.

Kaakkois-Suomen alue ulottuu kahdelle vesienhoitoalueelle: Vuoksen vesienhoitoalue ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue. Vesienhoitosuunnitelma on kooste tarkemmista ELY-keskus kohtaisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm. vesiemme tilaa, tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä. Tästä alta löydät luonnoksen Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille vuosille 2022-2027. 

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä:

Pintavedet:

Pohjavedet:

 

 

Vesinhoitoalueet Kaakkois-Suomen alueella
Vesienhoitoalueet noudattavat valuma-alue rajoja, Kaakkois-Suomi jakautuu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille. Kartalta näet miten vesienhoitoalueiden rajat kulkevat.

 

Kaakkois-Suomen pinta- ja pohjavesien voimassa oleva toimenpideohjelma vuosille 2016-2021

Vaikka uusi toimenpideohjelma on parhaillaan kuultavana, toteutetaan tällä hetkellä toimenpideohjelmaa vuosille 2016-2021. Tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmassa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Toimenpiteiden toteutus Kaakkois-Suomessa

Toimenpideohjelma vuosille 2010-2015 valmistui vuonna 2009. Syksyllä 2011 tehtiin yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa alueellinen toteutusohjelma vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Kaakkois-Suomessa. Toteutusohjelmassa täsmennetään toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

 

Julkaistu 4.12.2013 klo 10.05, päivitetty 20.5.2021 klo 10.37