Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Keski-Suomi

Ajankohtaista

  • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa.
  • Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. 
  • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat  päivitetään vuosia 2022–2027 varten. Vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 ovat olleet kuultavana ja kuuleminen päättyi 14.5.2021.

 

Vesien hoito Keski-Suomessa

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Keski-Suomen ELY-keskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu ja tarvittaessa vesienhoitotoimenpiteiden suunnittelu sekä yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Keski-Suomi sijaitsee pääosin Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueilla. Erittäin pieni osa Pihtiputaan kunnasta sijaitsee Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2105.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Keski-Suomeen on laadittu toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2021.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mari Nykänen
Limnologi Katja Leskisenoja
Hydrogeologi Kari Illmer (erityisesti pohjavesikysymykset)

etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
p. 0295 024 500 (Keski-Suomen ELY-keskuksen vaihde)
 

Julkaistu 7.4.2014 klo 13.46, päivitetty 30.9.2021 klo 9.58
Aihealue: