Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Keski-Suomessa

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Keski-Suomi toimii pääosin kahdella vesienhoitoalueella: Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalue ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue. Hyvin pieni osa Keski-Suomea kuuluu Oulujen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitosuunnitelma on kooste alueellisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm vesiemme tilaa, tavoitteita ja toimenpiteitä alueellisesti. Tästä alta löydät  Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2022-2027.

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä löydät avoimista tietojärjestelmistä (vaatii kirjautumisen) ja karttapalvelusta.

 

Keski-Suomen voimassa oleva vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021

Toisen vesienhoitokauden aikana voimassa oli seuraava toimenpideohjelma:

Toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Keski-Suomessa 2010 -2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus laati yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa vuonna 2011 alueellisen toteutusohjelman vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Keski-Suomessa.  Toteutusohjelmassa täsmennetään toimenpiteiden toteutukssen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

 

 

Julkaistu 28.11.2013 klo 15.12, päivitetty 24.3.2022 klo 15.01