Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Lappi

Ajankohtaista

  • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa.
  • Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. 
  • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Ajankohtaista

Vesienhoitosuunnitelmaehdotukset ovat olleet kuultavana ja kuuleminen päättyi 14.5.2021. Kiitämme tulleesta palautteesta. Palautteen pohjalta laaditaan vesienhoitosuunnitelma Valtioneuvoston loppuvuoden käsittelyä varten. Lausuntopalveluun tulleet lausunnot löytyvät lausuntopalvelusta.

Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista saatu palaute (pdf).

Kuulemisen tausta-aineistona olleet toimenpideohjelmat:

Julkaistu 29.10.2020 klo 12.31, päivitetty 10.9.2021 klo 15.00
Julkaisija: