Osallistuminen vesienhoitoon Pohjois-Savossa

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Vesienhoidon suunnittelun yhtenä tavoitteena on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Pohjois-Savossa toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakunnan alueella. Ryhmän jäsenet koostuvat muun muassa kuntien, valtion aluehallinnon, maanomistajien, elinkeinojen, asiantuntijatahojen ja muiden intressiryhmien edustajista. Ryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun maakunnan alueella sekä seuraa vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteutumista. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakunnan vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Yhteistyöryhmän kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirja 1/4.5.2021, Esitys (pdf)

 

Julkaistu 11.9.2014 klo 12.46, päivitetty 20.9.2021 klo 16.16
Aihealue: