Vesienhoitoalueet

Ajankohtaista

 • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa.
 • Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. 
 • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja
Vesienhoitoalueet Suomen kartalla
ghfghfh © hghfhgffgf

Vesienhoitoa suunnitellaan Suomessa vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Vesienhoitoalueilla laaditaan hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia, joiden avulla voidaan saavuttaa vesien hyvä tila.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) toimivat vastuullisina viranomaisina vesienhoitoalueilla. Jokaisella vesienhoitoalueella yksi ELY-keskus koordinoi vesienhoitotyötä.

Vesienhoitoalueet 

 1. Vuoksen vesienhoitoalue
 2. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
 3. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
 4. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
 5. Kemijoen vesienhoitoalue
 6. Tornionjoen vesienhoitoalue (yhdessä Ruotsin kanssa)
 7. Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue (yhdessä Norjan kanssa)
 8. Ahvenanmaa huolehtii itse vesipuitedirektiivin toimeenpanosta ja muodostaa oman vesienhoitoalueen.
Julkaistu 28.10.2020 klo 13.28, päivitetty 28.10.2020 klo 13.25