Hyppää sisältöön

Vesienhoidon organisointi Vuoksen vesienhoitoalueella

Vuoksen vesienhoitoalueen (VHA1) vastuuviranomaisia ovat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Vuoksen vesienhoitoalueella ELY-keskusten työtä koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus.

 

Vuoksen vesienhoitoalueen ohjausryhmä

Ohjausryhmä yhteen sovittaa vesienhoitoalueella valmistellut selvitykset, seurantaohjelmat ja toimenpideohjelmat sekä kokoaa niistä ehdotuksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi. Lisäksi ryhmä päättää vesienhoitoalueen työskentelyn suuntaviivoista ja sopii vesienhoitoalueen yhteisistä asioista.

 

Jäsenet:  
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, pj. Etelä-Savon ELY
Ylijohtaja Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY
Johtaja Janne Kärkkäinen Pohjois-Karjalan ELY
Johtaja Jari Mutanen Pohjois-Savon ELY
Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen Pohjois-Savon ELY
Johtava asiantuntija Pertti Manninen, koordinaattori Etelä-Savon ELY
Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, sihteeri Etelä-Savon ELY
Varajäsenet:  
Yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen Etelä-Savon ELY
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY
Johtava asiantuntija Paula Mononen Pohjois-Karjalan ELY
Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski Pohjois-Savon ELY
Kalastusbiologi Miia Muhonen Varsinais-Suomen ELY

 

Ohjausryhmän pöytäkirjat 2010-

Pöytäkirja 21.11.2018 (pdf)

Pöytäkirja 10.4.2018 (pdf)

Pöytäkirja 18.10.2017 (pdf)

Pöytäkirja 4.5.2017 (pdf)

Pöytäkirja 26.1.2017 (pdf)

Pöytäkirja 28.9.2016 (pdf)

Pöytäkirja 5.4.2016 (pdf)

Pöytäkirja 11.12.2015 (pdf)

Pöytäkirja 4.6.2015 (pdf)

Pöytäkirja 13.1.2015 (pdf)

Pöytäkirja 11.6.2014 (pdf)

Pöytäkirja 12.2.2014 (pdf)

Pöytäkirja 16.10.2013 (pdf)

Pöytäkirja 10.4.2013 (pdf)

Pöytäkirja 20.11.2012 (pdf)

Pöytäkirja 15.5.2012 (pdf)

Pöytäkirja 10.10.2011 (pdf)

Pöytäkirja 12.5.2011 (pdf)

Pöytakirja 18.11.2010 (pdf)

Pöytäkirja 17.6.2010 (pdf)

 

Vesienhoitoalueen yhteistyöryhmät

Sidosryhmäyhteistyötä hoidetaan Vuoksen vesienhoitoalueen ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä. Yhteistyöryhmiin kuuluu edustus vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista, elinkeinon harjoittajista, järjestöistä, vesialueiden omistajista sekä vesien käyttäjistä. Ryhmien tehtävänä on mm. vesienhoidon suunnittelun eri vaiheiden yhteistyö sekä vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen käsittely ja arviointi.

Tarkempaa tietoa yhteistyöryhmien kokoonpanosta ja toiminnasta on saatavilla ELY-keskusten internet-sivuilta.

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.13, päivitetty 5.11.2019 klo 11.06