Hyppää sisältöön

Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Uudet vesitilannekartat löydät kehitteillä olevasta vesi.fi-palvelusta.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Lapissa ennätyslumet sulavat nopeasti, suurtulvat toteutumassa (Tulvakeskus 25.5. klo 9.40)

Lapissa ja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla alkanut lämpimän sään käynnistämä voimakas lumen sulaminen on saanut jokien virtaamat nopeaan kasvuun. Vedenpinnat nousevat jo alkaneen viikon aikana paikoin vahinkorajoille. Ounasjoen vedenkorkeus nousee Kittilässä vahinkorajalle suurella todennäköisyydellä viikon loppupuolella. Tulva on kesäkuun alkupäivinä noin 30 % todennäköisyydellä vuoden 2005 ennätystulvaa suuremassa huipussaan. Rovaniemellä Kemijoen tulvahuippu ajoittunee myös kesäkuun alkuun. Tulvavahinkoraja ylittyy noin 80 % todennäköisyydellä. Tällä hetkellä vedenkorkeus nousee Kittilässä noin 3 cm ja Rovaniemellä sentin tunnissa.

Tornionjoella tulvahuipun arvioidaan olevan todennäköisimmin kesäkuun 6. päivän tienoilla ja virtaamien ennustetaan kasvavan lähelle vuonna 1968 mitattua ennätystä. Torniossa vedenpinta jää korotettujen tulvapenkereiden alapuolelle, mutta Pellossa vahinkoraja ylittyy noin 50 % todennäköisyydellä. Ivalojoen virtaama ja vedenkorkeus ovat ennusteen mukaan huipussaan 3.-4.6. ja maksimivirtaama jää vuoden 2005 suurtulvaa pienemmäksi. Pohjois-Pohjanmaalla Iijoen Jongunjärvellä tulva katkaisee teitä jo alkuviikolla ja on huipussaan viikon loppupuolella. Pudasjärvellä tulvavaarassa on vapaa-ajan asuntoja ennusteen mukaan tiistaina ja tulvahuippu on pari päivää myöhemmin.  Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin (myös saamenkielellä)

Lämpöaalto sulattaa Lapin alueen lumet nopeasti – tulvaennätyksiä voi rikkoontua (tiedote 22.5.2020, Lapin ELY-keskus & Tulvakeskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin Iijoen vesistöalueilla ja Kuusamon seudulla (tiedote 20.5.2020, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus & Tulvakeskus)

Lapissa lunta edelleen poikkeuksellisen paljon (15.5.)

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla on ajankohtaan nähden huomattavasti keskimääräistä enemmän lunta. Kittilä–Ivalo-alueella lumikuorma on edelleen paikoin yli 350 kg/m2. Kittilän Pokan lumilinjan suurin punnitus 29.4. oli 371 mm eli 371 kg/m2. Vaikka takatalvi toi lunta etelärannikollekin, niin käytännössä lumiraja kulkee Kemi – Puolanka linjalla. Tämänhetkisten sääennusteiden valossa lumet sulavat tavanomaista pidemmällä aikavälillä.
Lisää lumitilanteesta

Jäillä liikuttaessa noudatettava erityistä varovaisuutta (25.5.)

Pohjois-Lapissa järvihavaintopaikoilla jäähavaintokausi vielä jatkuu Kevojärven havaintopaikkaa lukuun ottamatta. Kevätjäät voivat kuitenkin olla erityisen petollisia, sillä aamulla kulkijan kantanut kevätjää voi iltapäivällä olla paksuudestaan huolimatta vaarallisen haurasta puikkoontunutta jäätä. Jään paksuuden perusteella ei siis enää voi arvioida sen kantavuutta. Jää voi olla hyvin heikkoa myös virtapaikoilla, sillan alusilla ja muiden vesistörakenteiden lähellä, purkupaikoilla, kapeikoilla ja isojen kivien läheisyydessä. Lisäksi paksunkin jääpeitteen laatu voi auringonsäteilyn ja ilman lämpenemisen vuoksi muuttua ja olla eri kohdissa vesistöä erilainen. Jäillä liikkuessa kannattaa siis noudattaa erityistä varovaisuutta. Lue lisää vesistöjen jäänpaksuudesta

Lisätietoa

Julkaistu 15.5.2020 klo 15.42, päivitetty 25.5.2020 klo 17.35