Hyppää sisältöön

Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Uudet vesitilannekartat löydät kehitteillä olevasta vesi.fi-palvelusta.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Lähipäivien sateet nostavat jokien vedenkorkeuksia (Tulvakeskus 21.10.)

Sadealue liikkuu yli Etelä- ja Lounais-Suomen sekä länsirannikon eteläosan, ja kääntää alueen jokien vedenkorkeuksia nousuun. Torstaille odotetaan lisää sateita, jotka nostavat pintoja edelleen. Sateet laantuvat kohti viikonloppua, jolloin vedenpintojen ennustetaan kääntyvän silloin taas laskuun. Järvi-Suomen suuret järvet ovat ajankohdan tavanomaisella tai vähän sitä alemmalla tasolla.  Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

 

Pintavedet lähellä ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa (18.9.)

Pintavesien lämpötila on edelleen jäähtynyt syyskuun kuluessa. Etelä- ja Keski-Suomen havaintopaikoilla vesistöjen pintalämpötila on 10-15 asteen välillä, ja ne ovat pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pintavesien lämpötila vaihtelee 8-12 asteen välillä, Lapissa puolestaan 7-10 asteen välillä ja arvot ovat etelämpien asemien tavoin lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Lisää pintavesien lämpötilasta

 

Pohjaveden pinnoissa huomattavaa alueellista vaihtelua (19.10.)

Pohjaveden pinnankorkeuksissa on huomattavaa alueellista vaihtelua. Korkeimmillaan pinnat ovat Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja rannikolla, jossa ne ovat pääosin 10–55 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Maan länsiosassa, maan kaakkoisosassa sekä Pohjois-Lapin itäosassa pinnat ovat monin paikoin 10–40 cm keskiarvoja alhaisempia ja paikoitellen tätäkin matalampia. Syyssateet täydentävät pohjavesivarantoja pysyvän talven roudan muodostumiseen saakka. Lisää pohjavesistä

 

Lisätietoa

Julkaistu 19.10.2020 klo 14.42, päivitetty 21.10.2020 klo 12.27