Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Vesi- ja tulvatilannetta voit seurata uudemmassa vesi.fi:ssä ja sen karttapalvelussa. Ne korvaavat ymparisto.fi:n vanhan sivuston jossain vaiheessa kokonaan. Myös vesi.fi-sivustoa tuottavat SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 

Valunta

Valunta / Tulvatilanne

Selite

 

 

Vedenpinnat jatkavat pääosin laskuaan koko maassa (23.7.)

Jokien ja järvien pinnat ovat pääosin tavanomaista alempana. Tästä poikkeuksena ovat Saimaan ja Päijänteen pinnat, jotka ovat vielä toistaiseksi ajankohtaan nähden korkealla. Näidenkin pinnat ovat kuitenkin laskemassa kohti keskimääräistä.  Lähipäiville ei ole ennustettu merkittäviä sateita.

Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Pintavesien lämpötila laskenut ajankohdan keskiarvon tuntumaan tai sen alapuolelle (22.7.)

Viileän, paikoin koleankin viikon kuluessa pintavesien lämpötila on laskenut edellisviikon ennätyslukemista lähelle ajankohdan keskimääräistä arvoa tai sen alapuolelle eri puolilla Suomea.Torstaina 22.7. Etelä-Suomen havaintoasemilla järvien pintalämpötila vaihteli 19 ja 22 asteen välillä ja Keskisessä Suomessa 14 ja 20 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vesistöjen pintalämpötila vaihteli 15 ja 18 asteen välillä, ja Lapissa 10 ja 16 asteen välillä. Jaakonpäivänä (25.7.) pintavesien viilenemistä ei ole tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan havaittavissa, vaan pintavedet voivat pienen notkahduksen jälkeen vielä lämmetä elokuun alkuun saakka. Lisää vesistöjen pintalämpötilasta

Pohjaveden pinnat yhä laskussa (21.7.)

Pohjaveden pinnat ovat yhä laskussa koko maassa. Maan pohjoisosassa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–30 cm niiden yläpuolella. Maan etelä- ja keskiosien pienissä pohjavesimuodostumissa pinnat ovat ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai 10–35 cm niiden alapuolella, paikoin matalammallakin. Suurissa ja keskisuurissa muodostumissa esiintyy 10–35 cm keskiarvot ylittäviä pinnankorkeuksia. Lisää pohjavedestä

Lisätietoa

Julkaistu 21.7.2021 klo 12.14, päivitetty 23.7.2021 klo 11.14