Vesitilanne - jäänpaksuus

Varovaisuutta jäillä liikuttaessa: Etelä- ja Keski-Suomessa jäänpaksuus vaihtelee järven eri osissa (16.1.)

Lauhana jatkuneen sään takia useilta jäänpaksuusmittauspaikoilta Etelä- ja Keski-Suomesta Pielistä myöten on kantautunut tietoa, että vesistöjen jäänpaksuus vaihtelee huomattavasti ranta-alueiden ja selkäosien tai virtavesipaikkojen välillä. Jääkerros koostuu tavallisesti kantavasta, kirkkaasta teräsjäästä ja hauraasta kohvajäästä, ja joillakin järvillä haurampaa kohvajäätä on ollut teräsjäätä paksumpi kerros. On siis syytä muistaa, että jään kantavuuden erot eri osissa järveä ovat nyt suuret ja jäillä liikkuvien tulee olla erittäin varovaisia. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kirkasta ja kantavaa teräsjäätä on oltava vähintään 5 cm jalan kulkevan ihmisen kulkureitillä. Vesisade ja nollan yläpuolella oleva lämpötila voivat haurastuttaa jäätä nopeasti ja vaikeuttaa sen kantavuusarviointia.

Monilla Etelä- ja Keski-Suomen suurilla järvillä jäänpaksuusmittauksia ei ole voitu vielä aloittaa. Esimerkiksi Päijänteen Tehin selkä on sulana. Niillä järvillä, joilla mittaus on ollut turvallista suorittaa, kokonaisjäänpaksuudet vaihtelevat 10-25 cm:n välillä ja paksuudet ovat 10-20 cm ajankohdan keskimääräisiä arvoja pienempiä. Pohjois-Suomessa järvien jäänpaksuudet ovat lähempänä ajankohdan keskimääräisiä arvoja, jokihavaintopaikalla Torniossa mittausta ei ole voitu vielä aloittaa. Pohjois-Lapissa kokonaisjäänpaksuus vaihtelee 35-54 cm:n välillä, Etelä-Lapin ja Kainuun havaintopaikoilla kokonaisjäänpaksuus on 40 cm:n tuntumassa. Jäänpaksuutta seurataan eri puolilla Suomea 47 havaintopaikassa kolme kertaa kuussa, 10., 20. ja 30. päivä.

 

Lisää

Ilmatieteen laitos

Lisätietoja

Julkaistu 21.3.2019 klo 11.05, päivitetty 16.1.2020 klo 8.04