Levätilanne

Luoto merellä
©  Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Yleiskuva levätilanteesta eri vesistöissä

Sinilevän määrä on lisääntynyt sekä Suomen merialueilla että järvillä Valtakunnallinen leväkatsaus 18.7.2019

Suomen merialueilla sinilevän määrä lisääntynyt, järvillä sinilevää selvästi vähemmän Valtakunnallinen leväkatsaus 11.7.2019

Sinileväkukintojen riski on kesällä Suomen merialueilla huomattava – lämmin ja aurinkoinen sää voi kasvattaa kukinnat voimakkaiksi Valtakunnallinen leväriskiarvio 6.6.2019

Valtakunnallinen sinileväseuranta antaa yleiskuvan sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Leväseurantaan kuuluu noin 240 pysyvää havaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä. Lisäksi rannikolla on muutamia paikkoja pääasiassa Varsinais- ja Kaakkois-Suomen alueilla. Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa mm. satelliittikuvista, Rajavartiolaitokselta sekä risteily- ja kauppalaivoilta, joihin on asennettu Algaline-mittauslaitteisto.

Uimarantojen levätilanteesta saat tietoa kunnista!

Levätilanne

Tiedotteita ja katsauksia

Leväseuranta ja toimijat

SYKEn, ELY-keskusten ja kuntien ylläpitämässä valtakunnallisessa leväseurannassa levätilannetta seurataan ja arvioidaan viikoittain kesä-syyskuussa. Seurannan havainnot tallennetaan Järvi-meriwiki -verkkopalveluun, johon myös kansalaiset voivat tallentaa omia levähavaintojaan.

 
 

HUOM: Merialueiden barometriarvon laskeminen ei onnistu liian vähäisen havaintomäärän vuoksi kesän 2019 aikana.

Julkaistu 10.6.2019 klo 10.24, päivitetty 18.7.2019 klo 13.33
Aihealue: