Vesitilanne - Vedenkorkeus ja virtaama

paikkakohtainen vesitilanne

Vesi- ja tulvatilannetta voit seurata uudemmassa vesi.fi:ssä ja sen karttapalvelussa. Ne korvaavat ymparisto.fi:n vanhan sivuston jossain vaiheessa kokonaan. Myös vesi.fi-sivustoa tuottavat SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 
Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Valunta

Valunta

Selite

Selite

 

Rannikkojokien virtaamat monin paikoin suuria sateiden jäljiltä (Tulvakeskus 23.10.)

Runsaat sateet ovat kasvattaneet etelä- ja länsirannikon sekä Lounais-Suomen pienempien jokien virtaamia nopeasti viime päivien aikana, ja virtaamat ovat laajasti vähintään pienen kevättulvan suuruisia. Vesi on tulvinut alavimmille pelloille ainakin Perniönjoella ja Loimijoella. Lauantaina sää poutaantuu vähitellen koko maassa, ja virtaamat kääntyvät pääosin laskuun sunnuntaihin mennessä. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa jokien virtaamat ovat vielä paikoin keskimääräistä suurempia viime viikkojen sateiden jäljiltä. Muualla maassa jokien ja järvien vedenkorkeudet ovat vielä pääosin lähellä ajankohdan keskitasoja.

Etelä- ja Lounais-Suomi (22.10.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeudet ovat lähteneet rivakkaan nousuun tämän viikon sateiden myötä. Jokien virtaamien ennustetaan nousevaan laajalti vähintään pienen kevättulvan tasolle viikonloppuna. Vesi nousee alavimmille pelloille ainakin Perniönjoella. Ennusteen mukaan sateet ovat lähipäivinä vähäisempiä ja virtaamien odotetaan kääntyvän laskuun pääosin sunnuntaihin mennessä. Maaperä on nyt hyvin märkää ja uudet sateet voivat kasvattaa virtaamia nopeasti pienissä rannikkovesistöissä. Järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä lokakuun loppupuolen keskimääräisiä arvoja. Seuraavan viikon aikana pintojen ennustetaan nousevan 10-30 cm sateiden takia.

Vuoksen vesistö ja Kaakkois-Suomi (21.10.)

Vuoksen vesistössä sateinen sää lisää valuntaa koko vesistössä ja kääntää luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet nousuun. Jokien vedenkorkeudet voivat nousta paikoin pienen kevättulvahuipun tasolle.

Suurista järvistä Kallaveden ennustetaan nousevan 20-40 cm marraskuun puoliväliin mennessä. Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet ovat hieman tavallista alempana. Pielisen ennustetaan nousevan 10-50 cm marraskuun loppuun mennessä. Saimaan ennustetaan kääntyvän nousuun marraskuussa ja lähestyvän loppuvuonna ajankohdan keskitasoa.

Päijänne ja Kymijoen vesistö (15.10.)

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat hieman ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella. Syyskuu oli vesistöalueella varsin vähäsateinen, ja lokakuun tähänastinen sademäärä on ollut vuodenajalle tyypillinen.

Päijänteen pinta on vajaat 10 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella ja todennäköisesti lähellä tämän vuoden alinta tasoaan. Vedenkorkeus saattaa laskea vielä muutamia senttejä, mutta kääntynee marraskuun aikana nousuun. Päijänteen lähtövirtaama ja Kymijoen virtaama ovat vuodenajalle tyypillisissä lukemissa, eikä suuria muutoksia ole odotettavissa.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keiteleen ja Konneveden pinnat ovat noin 5 cm keskimääräistä alempana ja Pielavesi-Nilakka suunnilleen vuodenajan mediaanitasolla. Järvien pinnankorkeudet pysynevät marraskuulle saakka varsin lähellä nykyisiä tasojaan. 

Mäntyharjun reitin suurimpien järvien Puulan ja Vuohijärven vedenkorkeudet ovat vuodenajan mediaanitason tuntumassa eikä tilanteen ennusteta lähiviikkoina oleellisesti muuttuvan.

Kokemäenjoki ja Karvianjoki (19.10.)

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pieniä, mutta voivat kasvaa lähipäivinä nopeasti runsaiden sateiden vuoksi. Loimijoella vesi voi tulvia alavimmille pelloille, riippuen sateiden rankkuudesta. Luonnontilaisista järvistä Längelmäveden reitin järvien vedenkorkeudet ovat noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, ja ne pysyvät keskimääräistä korkeammalla koko syksyn ajan. Hieman pohjoisempana Tarjanteen vedenkorkeus puolestaan on 30 cm tavanomaista matalammalla. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat kasvavat myös lähipäivien sateiden myötä, ei kuitenkaan tulvalukemiin saakka. Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdalle tavanomaisia, ja voivat myös nousta sateiden vaikutuksesta.

Pohjanmaa (21.10.)

Sateet ovat kasvattaneet jokien virtaamia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja nostaneet vedenpinnat pienen kevättulvan tasolle. Kälviänjoen pinta on keskimääräisen tulvan tasolla eikä ole ollut syksyllä yhtä korkealla 10 vuoteen. Sateinen sää jatkuu edelleen, mikä pitää alueen joet nousussa. Mm. Lapuanjoen Liinamaassa sekä Kalajoen Kalajan alueella vesi nousee alavimmille pelloille viikonlopun aikana. Pitkään laskussa ollut Lappajärvi on kääntynyt nousuun. Lappajärven ennustetaan nousevan 20-40 cm marraskuun puoliväliin mennessä. Matalalla ollut Patanan tekojärvi on sekin nousussa, mutta edelleen 80 cm keskimääristä matalammalla.

Maaperä koko Pohjanmaan alueella on märkää, joten sateet näkyvät heti vesistöissä. Viikonlopuksi ennustetaan kuitenkin pakkasia, joten osa sateesta voi tulla lumena.

Iijoen alueella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat suuria viime viikon sateiden jäljiltä, mutta ne ovat pääsääntöisesti kääntymässä, tai jo kääntyneet laskuun. Siuruanjoki ja Livojoki ovat laskussa, samoin Pudasjärvi. Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi nousevat vielä ensi viikolle. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 20-22 m3/s.

Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (22.10.)

Oulujoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Lokakuu on ollut melko sateinen Oulujoen vesistöalueella, mikä on nostanut paikoin järvien pintoja ja kasvattanut tulovirtaamia. Ensi viikon puolelle on ennustettu alustavasti lisää sateita, mikä pitäisi järvien pinnat hitaassa nousussa. Sotkamon ja Hyrynsalmen reitillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja. Ennusteen mukaan luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet eivät merkittävästi muutu lokakuun lopun aikana.
 
Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet eivät ole juuri muuttuneet lokakuun aikana. Järvien pinnat ovat ajankohdan tyypillistä korkeutta ylempänä runsaiden syyssateiden takia ja niiden odotetaan pysyvän lähellä nykytasoaan vielä marraskuun ajan.

Lappi (20.10.)

Viime viikon sateet ovat nostaneet jokien vedenpintoja Lapissa ja ne ovat monin paikoin koholla ajankohdan tavanomaiseen tasoon verrattuna, esimerkiksi Tornion- ja Ounasjoella. Virtaamahuiput on jo ohitettu ja jokien pinnat ovat tällä hetkellä laskussa. Loppuviikko on ennusteen mukaan vähäsateinen ja viileä Pohjois-Suomessa, joten jokien virtaamat pienenevät edelleen. Kemijärven pinta on noussut lähelle säännöstelyn ylärajaa runsaiden sateiden takia. Kemijärvellä ja Rovaniemen alapuolella juoksutuksia on nostettu ajankohtaan nähden runsasvetisen tilanteen takia. Lokan, Porttipahdan ja Inarijärven vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdalle tyypillistä tasoa, eikä tilanteeseen ole odotettavissa suuria muutoksia tulevina viikkoina.

Lisätietoja

Tulvatilannekatsaus on osa Tulvakeskuksen toimintaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. www.tulvakeskus.fi

 
Julkaistu 26.10.2016 klo 14.13, päivitetty 23.10.2021 klo 9.03