Vesitilanne ja ennusteet

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Runsaat sateet nostavat jokien pinnat tulvakorkeuksiin Etelä- ja Lounais-Suomessa ja länsirannikon vesistöissä (Tulvakeskus 23.2.)

Etelä- ja länsirannikon vesistöissä ja Lounais-Suomessa jokien vedenpinnat ovat kääntyneet nousuun lauantain runsaiden sateiden vaikutuksesta. Kymi- ja Kokemäenjoen alaosilla virtaamat ovat suuria. Eurajoella Euran keskustassa vedenkorkeus on noussut tulvarajalle, koska Pyhäjärven juoksutuksia on jouduttu pitämään suurina. Porissa korkea merivedenpinta yhdessä suuren virtaaman kanssa nostivat vedenpinnan lähelle tulvarajaa. Lauantain sateet nostavat vedenpintoja monin paikoin lähelle alkuviikon huippuja sunnuntain aikana etelä- ja lounaisrannikolla sekä Länsi-Suomessa, paikoin tulvakorkeuksiin esimerkiksi Kokemäenjoen alajuoksulla ja lounaisrannikon pienissä jokivesistöissä. Ensiviikon alku on ennusteen mukaan vähäsateisempi, minkä johdosta jokien vedenpinnat kääntyvät laskuun lähipäivinä. Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin.

ELY-keskusten tiedotteita:

Lapissa lunta paikoin tavallista enemmän, hallien kattojen lumikuormaa syytä tarkkailla  (17.2.2020)

Etelä edelleen lumeton Vaasa–Porvoo-linjan eteläpuolella. Oulu–Joensuu-linjan eteläpuolella lunta on ajankohtaan nähden huomattavasti tavallista vähemmän, vesiarvona mitattuna enimmäkseen vain 10 - 30 mm. Kittilä–Ivalo-alueella lumikuorma on poikkeuksellisen suuri, yli 250 kg/m2, ja lähentelee normaalia vuoden maksimia. Lumikuormat ovat edelleen kasvussa. Raskas lumikuorma on mahdollinen ongelma suurille hallirakennuksille. Niiden lumikuormaa olisi syytä keventää. Pientaloissa riskinä on lähinnä katolta putoava lumi. Pientalojen katot kestävät hyvin suuretkin lumikuormat. Lumenpudottajalle suurin riski on katolta putoaminen, joten turvavälineiden on oltava käytössä.  Lisää lumitilanteesta

Etelä-Suomen suurilla järvillä ei yhtenäistä jääpeitettä tai jää on heikkoa, Pohjois-Suomen jäätilanne tavanomainen (11.2.)

Etelä- ja Lounais-Suomessa heikko jääkeli jatkuu viime päivien pakkasten jälkeen. Suuret järvet ovat edelleen ilman yhtenäistä jääpeitettä tai jääpeite on liian heikkoa mittauksen tekoon. Lauhan sään ja sateen vuoksi jäillä liikkuessa on oltava erityisen varovainen ja varmistuttava jään kantavuudesta kulkureitillä. Lue lisää vesistöjen jäänpaksuudesta

Lisätietoa

Julkaistu 17.2.2020 klo 16.43, päivitetty 23.2.2020 klo 12.01