etusivu_julkaisuja

Tuulivoimalan siivet.
 

Tuulivoimaselvitys ja -opas antavat tietoa kunnille ja kansalaisille (sttinfo.fi)
Keski-Suomen ELY-keskus on julkaissut laajan tuulivoimaselvityksen ja tuulivoiman yleisoppaan, joiden tarkoituksena on auttaa Keski-Suomen kuntia tuulivoimarakentamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa sekä antaa kansalaisille tiivistettyä perustietoa tuulivoimaan liittyen.

 

 

 

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille (helda.fi)
Raportti esittelee uusia, nopeampia menetelmiä happamien sulfaattimaiden luotettavaan tunnistamiseen ja riskinarviointiin maasto-olosuhteissa. Kehitetyille nopeille kenttämenetelmille annettiin uusia raja-arvoja happaman sulfaattimaamateriaalin tunnistamiselle.

Julkaistu 17.11.2021 klo 14.40, päivitetty 17.11.2021 klo 14.39

Aihealue: