1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Etusivu_2_iso_kuvanosto
Sisältösivu | Julkaistu: 26.6.2019

Suomen taakanjakosektorin päästöt 2013-2017, pikaennakkotiedot vuoden 2018 päästöistä ja perusskenaario mukaiset päästöt 2019-2020. Vuosittaista vaihtelua päästöissä aiheuttaa erityisesti liikent......

Etusivu_2_iso_kuvanosto
Maatalouden muutokset ja perinnebiotooppien väheneminen
Sisältösivu | Julkaistu: 26.6.2019

Perinnebiotooppien määrä on vähentynyt Suomessa jo 1880-luvulta alkaen, mutta niiden määrän ja laadun kato kiihtyi entisestään sotien jälkeen ja 60-luvulta nykypäivään tultaessa niistä on hävinnyt jo...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Perinnebiotoopit > Maatalouden muutokset ja perinnebiotooppien väheneminen
Perinnebiotoopit
Sisältösivu | Julkaistu: 26.6.2019

Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen karjatalouden muovaamia, yleensä runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan tarvitseman talvirehun tai ...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Perinnebiotoopit
Perinnebiotooppien tulevaisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 26.6.2019

Perinnebiotooppien kannalta epäedullinen maatalouden kehitys jatkuu edelleen. Vapaakaupan ja globalisaation seurauksena kilpailu kiristyy ja pakottaa tuottajat lisäämään tehokkuuttaan, kasvattamaan t...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Perinnebiotoopit > Perinnebiotooppien tulevaisuus
Perinnebiotooppien uhanalaisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 26.6.2019

Vuoden 2018 lopussa julkaistiin perinnebiotooppien luontotyyppien uhanalaisuusarviot ja kävi ilmi, että Kaikki perinnebiotoopit ovat arvioinnin mukaan uhanalaisia tarkasteltaessa luontotyyppiryhmiä. ...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Perinnebiotoopit > Perinnebiotooppien uhanalaisuus
Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi 2019–2021
Sisältösivu | Julkaistu: 26.6.2019

Suomen perinnebiotoopit, eli perinteisen karjatalouden muovaamat kedot, erilaiset niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat maatalouden tehostumisen myötä riippuvaisia aktiivisesta ennallistamisesta ja...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Perinnebiotoopit > Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi 2019–2021
Kokeilujen kautta kestäviin ja kehittyviin kyliin
Uutinen | Julkaistu: 25.6.2019

Suomessa 19 pohjoiskarjalaisella kylällä toteutettiin Kohti vähähiilisiä kyliä -hanke, jossa käynnistettiin paikallisia kokeiluja ja kannustettiin kyliä ottamaan käyttöön hiiliviisaita, eli hiilipääst......

Kulutus ja tuotanto > Kokeilujen kautta kestäviin ja kehittyviin kyliin
Inarijärven säännöstelyyn liittyvät velvoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 24.6.2019

Kunnossapitovelvoite  Kunnossapitovelvoitteeseen sisältyvät: nuotta-apajapaikkojen, rantojen raivausten ja luonnonravintolammikoiden kunnossapitoon liittyvät suunnittelutehtävät ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Vesi > Vesien käyttö > Säännöstely > Säännöstellyt järvet ja joet > Inarijärven säännöstelyyn liittyvät velvoitteet
Vesi > Vesien käyttö > Säännöstely > Säännöstellyt järvet ja joet > Inarijärven säännöstelyyn liittyvät velvoitteet > Inarijärven säännöstelyyn liittyvät velvoitteet
Natura 2000 -alueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 24.6.2019

Suomen Natura 2000 -verkostoehdotukseen sisältyy Länsi-Suomesta 144 aluetta, joista 5 on jokivesistöjen osia. Ehdotus kattaa Länsi-Suomessa yhteensä noin 271 300 ha, josta maa-alueita on noin 87 000 ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Natura 2000 -alueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
STN:n rahoitus neljälle SYKEn hankkeelle
Uutinen | Julkaistu: 24.6.2019

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi 19.6.2019 rahoitusta kahdelletoista eri hankekokonaisuudelle. Hankekokonaisuudet jaotellaan aihealueittain neljään eri......

Kulutus ja tuotanto > STN:n rahoitus neljälle SYKEn hankkeelle

Julkaistu: 20.6.2019

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI >
2019 RASTI-seminaarin alustava ohjelma ja ilmoittautuminen
Uutinen | Julkaistu: 20.6.2019

Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaarin alustava ohjelma on nyt julkaistu ja tilaisuuden ilmoittautuminen avattu. Tilaisuus on maksuton, ja se järjestetään Suomen ympärist......

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri > Uutiset > 2019 RASTI-seminaarin alustava ohjelma ja ilmoittautuminen
Havaintoja äärimmäisen uhanalaisesta Itämeren pyöriäisestä kerätään taas
Tiedote | Julkaistu: 20.6.2019

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät jälleen havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaj......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Havaintoja äärimmäisen uhanalaisesta Itämeren pyöriäisestä kerätään taas
Luonto > Havaintoja äärimmäisen uhanalaisesta Itämeren pyöriäisestä kerätään taas
Meri > Havaintoja äärimmäisen uhanalaisesta Itämeren pyöriäisestä kerätään taas
Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2019

Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana ja vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa kuormitusta. Ta...

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI
Kipsinlevitysalueet
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2019

Saaristomeren valuma-alueella on kipsin levitykseen sovetuvaa peltoa arviolta 150 000 ha. Rahoitus ei riitä kaikkien kipsin levitykseen soveltuvien peltojen käsittelyyn, joten hankkeen alkuvaiheessa ...

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI > Kipsinlevitysalueet
Neuvonta ja viestintä
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2019

Kipsin levitykseen liittyvä neuvonta ja viestintä aloitetaan syksyllä 2019. Neuvontaa ja tiedotusta tarjotaan kaikille Saaristomeren valuma-alueen viljelijöille, mutta painopisteenä ovat viljelijät, ...

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI > Neuvonta ja viestintä
Toiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2019

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuv...

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI > Toiminta
Valtakunnallinen leväkatsaus 20.6.2019: Sisävesillä sinilevän määrä paikoin lisääntynyt, merialueilla tyypillinen alkukesän levätilanne
Tiedote | Julkaistu: 20.6.2019

Lämmin kesäkuu on aikaistanut sinilevien esiintymistä järvillä. Sinilevää kuitenkin esiintyy vain hieman keskimääräistä enemmän. Merialueilla sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, eikä laajoja levä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Valtakunnallinen leväkatsaus 20.6.2019: Sisävesillä sinilevän määrä paikoin lisääntynyt, merialueilla tyypillinen alkukesän levätilanne
Meri > Valtakunnallinen leväkatsaus 20.6.2019: Sisävesillä sinilevän määrä paikoin lisääntynyt, merialueilla tyypillinen alkukesän levätilanne
Vesi > Valtakunnallinen leväkatsaus 20.6.2019: Sisävesillä sinilevän määrä paikoin lisääntynyt, merialueilla tyypillinen alkukesän levätilanne
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 20.6.2019

KIPSI-hanke kuuluu mm. vesiyksikön tehtäviin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. NN, projektipäällikkö NN(a)ely-keskus.fi, puh. 0295 0xx xxx Mikko Jaakkola, ylitarkastaja mikko.j.jaakkola...

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI > Yhteystiedot

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen