1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Etusivu_2_iso_kuvanosto
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2019

Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen runsaskukkaisilla niityillä elävä pikkuapollo on luokiteltu vaarantuneeksi. © Kuva Mikko Kuussaari. Perhoslajistomme muuttuu ennätysvauhtia – taustalla......

Etusivu_2_iso_kuvanosto
Ounasjoki
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2019

Koodi FI 130 1318 Kunta Rovaniemen mlk, Kittilä, Enontekiö, Rovaniemi Pinta-ala ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Ounasjoki
Perhoslajistomme muuttuu ennätysvauhtia – Taustalla ilmaston lämpeneminen ja elinympäristöjen heikentyminen
Tiedote | Julkaistu: 20.8.2019

Keväällä2019 valmistuneessa uhanalaisarvioinnissa Suomessa tavatuista 2 600 perhoslajista 2 362 lajin katsottiin lisääntyvän Suomessa vakiintuneesti. Vakiintuneista lajeista 421 (17,8 %) arvioitiin uh......

Luonto > Perhoslajistomme muuttuu ennätysvauhtia – Taustalla ilmaston lämpeneminen ja elinympäristöjen heikentyminen
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2019

Koodi FI 130 1912 Kunta Tornio, Ylitornio, Kolari, Pello, Muonio, Enontekiö, Kittilä ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2019

Etelä-Savon ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä. Sikoj......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Etelä-Savo
Selvitys: Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtyminen vaatii järjestelmätason muutoksen
Tiedote | Julkaistu: 19.8.2019

Ruokavalion ilmastovaikutusta voidaan vähentää 30–40 prosenttia ruokavaliota muuttamalla ja pitämällä huolta peltojen hiilivarannosta. Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtymisessä tarvitaan järjest......

Kulutus ja tuotanto > Selvitys: Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtyminen vaatii järjestelmätason muutoksen
Kallioiden ja kivikkojen uhanalaisuus ja kehityssuunta
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Vuoden 2018 lopussa julkaistiin kallio- ja kivikkoluontotyyppien uhanalaisuusarviointi. Koko maan tasolla arvioiduista luontotyypeistä 25 % katsottiin uhanalaisiksi (VU, EN tai CR), 27 % silmälläpide...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Kalliot ja kivikot > Kallioiden ja kivikkojen uhanalaisuus ja kehityssuunta
Kalliot ja kivikot
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Nimensä mukaisesti kalliot ja kivikot tarkoittavat avokallioita, niihin liittyviä ohuen maakerroksen peittämiä kallioalueita sekä kivikkoja ja lohkareikkoja, jotka muodostavat tiiviitä ja jokseenkin ...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Kalliot ja kivikot
Kuinka suojella kallio- ja kivikkoluontoa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Kaikista tärkeintä on tehostaa kalkkikallioiden, vanhojen kalkkilouhosten sekä serpentiinikallioiden luontotyyppien suojelua. Kalkki- ja serpentiinikalliot ovat selvästi uhanalaisimpia kallioluontoty...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Kalliot ja kivikot > Kuinka suojella kallio- ja kivikkoluontoa
Kuluva kesä on ollut päiväperhosille suotuisa
Tiedote | Julkaistu: 16.8.2019

Päiväperhosseurannassa havaitut perhosmäärät kasvoivat lähes kolmanneksella edelliskesästä. Myös useimpien päiväperhoslajien kannat ovat vahvistuneet selvästi. Tällä hetkellä lennossa on runsaasti ohd......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Kuluva kesä on ollut päiväperhosille suotuisa
Luonto > Kuluva kesä on ollut päiväperhosille suotuisa
Uhanalaistumisen syyt ja ihminen
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Kalliokin voi kadota tai muuttua ja varsin suurella osalla kallioluontotyypeistä tulevaisuuden näkymät on arvioitu heikkeneviksi. Syyt luontotyyppien taantumiseen ovat moninaiset, mutta tärkeimmiksi ...

Luonto > Luontotyypit > Luontotyyppiryhmät > Kalliot ja kivikot > Uhanalaistumisen syyt ja ihminen
Yhdyskuntajätteen laskennan tueksi uusia työkaluja
Uutinen | Julkaistu: 16.8.2019

Kaupunkiseuduille on kehitetty uusi laskentamenetelmä yhdyskuntajätteen määrän ja kierrätysasteen laskemiseksi 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) -hankkeessa. Yhdyskuntajätteitä ovat......

Kulutus ja tuotanto > Yhdyskuntajätteen laskennan tueksi uusia työkaluja
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Levää Ahvenanmaan eteläpuolella 13.8.2019. © USGS/NASA Landsat Program, SYKE. Sinilevätilanne on rauhoittunut sekä Suomen merialueilla että järvillä Valtakunnallinen leväkats......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Kuivatus- ja raivaustyön aatteelliset tavoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Maatalouden hyöty Maamiesseurat Alkiolaisuus ja maalaisliitto Tolstoilaisuus ja työväenliike Edistyksen yhteiskunta Tilattoman väestön asemasta oli tullut aku...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Tutkimusta ja kaivuutyötä > Kuivatus- ja raivaustyön aatteelliset tavoitteet
Valtakunnallinen leväkatsaus 15.8.2019: Sinilevätilanne on rauhoittunut sekä Suomen merialueilla että järvillä
Tiedote | Julkaistu: 15.8.2019

Viileä ja epävakaa sää on hillinnyt sinileväkukintoja sekä Suomen merialueilla että järvillä. Merialueilla sinilevää on edelleen välivedessä ja paikoittaisina pintakukintoina. Järvillä sinilevää on ha......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Valtakunnallinen leväkatsaus 15.8.2019: Sinilevätilanne on rauhoittunut sekä Suomen merialueilla että järvillä
Meri > Valtakunnallinen leväkatsaus 15.8.2019: Sinilevätilanne on rauhoittunut sekä Suomen merialueilla että järvillä
Vesi > Valtakunnallinen leväkatsaus 15.8.2019: Sinilevätilanne on rauhoittunut sekä Suomen merialueilla että järvillä
Vesiliikennerajoitukset - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.8.2019

Lisätietoja alueesta saa valitsemalla rajoitusalueen paikkatietoikkunassa. Kunta Alue Rajoitus Päätös   Ii Iijokisuu ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Vesiliikenne > Vesiliikennerajoitukset - Pohjois-Pohjanmaa
Oulun piiri-insinöörit ja työkohteet
Sisältösivu | Julkaistu: 13.8.2019

Joenperkaustöitä Oulun maanviljelysinsinööripiirin alueella 1900-luvun alkupuolella. Maanviljelysinsinööpiirin piiri-insinöörit Vuonna 1905 Oulu itsenäistyi omaksi kuudenneksi piirik...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Tutkimusta ja kaivuutyötä > Oulun piiri-insinöörit ja työkohteet
1700-luvun reformit
Sisältösivu | Julkaistu: 12.8.2019

Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun vapaudenajan liberaalit ja fysiokraattiset aatevirtaukset saivat kannatusta aiemman tiukan merkantilistisen talousajattelun sijaan. Vuonna 1740 annettu valtakunnal...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa > 1700-luvun reformit
Maanviljelysinsinööripiirien muotoutuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 12.8.2019

Ensimmäiset piirit Vuoden 1890 maanviljelysinsinöörien johtosäännön mukaan heidän virkatoimituksiaan varten maa tuli jakaa piireihin, joissa insinööreillä oli velvollisuus ”pitää asuntoa”. Se...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa > Maanviljelysinsinööripiirien muotoutuminen
Maanviljelysinsinöörit
Sisältösivu | Julkaistu: 12.8.2019

Kuivatustöiden heikko hyötysuhde Kolmen maanviljelysinsinöörin viran perustaminen Tavoitteena maatalouden edistäminen Ensimmäiset maanviljelysinsinöörit K...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa > Maanviljelysinsinöörit

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen