1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Hämeen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

2019 Elokuu Forssa, Kuhala, Tölö III E, asemakaavan muutos  (13.8.2019), pdf, 86 kt Janakkala, Turenki, Taimistotie, asemakaavan muutos  (13.8.2019), pdf, 84 kt ......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Hämeen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Paadenkolu Oy:n Tuuloksen kiertotalouspuisto, Hämeenlinna
Julkaistu: 21.1.2019

Hankkeen kuvaus Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Tuulokseen, Hämeenlinnaan, noin kolmen kilometrin etäisyydellä Tuuloksen taajamasta. Noin 35 ha laajuiselle alueelle s...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Paadenkolu Oy:n Tuuloksen kiertotalouspuisto, Hämeenlinna
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila
Julkaistu: 15.1.2019

Hankkeen kuvaus Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toim...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila
Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

Hämeessä toimii ympäristötietoisuuden edistäjien yhteistyöverkosto, johon kuuluu varhaiskasvattajia, opettajia, erilaisten yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden edustajia sekä yksittäisiä...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Häme
Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki
Julkaistu: 18.9.2017

H. G. Paloheimo Oy suunnittelee omistamansa alueen esirakentamista pilaantumattomilla ylijäämämailla Rajaportin alueella. Alueen on tarkoitus palvella seudun rakentajia, joiden toiminnasta syntyy alu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki
Karanojan lämpölaitos ja alueen muut toiminnot, Hämeenlinna
Julkaistu: 28.3.2017

Hankkeen kuvaus Kestopuuteollisuus ry ja Kiertokapula Oy suunnittelevat Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle käsiteltyä puuta polttoaineenaan hyödyntävän lämpölaitoksen rakentamis...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Karanojan lämpölaitos ja alueen muut toiminnot, Hämeenlinna
Purkupiha, Lahti
Julkaistu: 22.1.2016

Hankkeen kuvaus Purkupiha Oy suunnittelee Lahden Syväojan teollisuusalueen toiminnan laajentamisesta. Hankkeen vaihtoehdot VE 0: Toiminnan laajennussuunnitelmaa ei toteuteta, vaan Joki...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Purkupiha, Lahti
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa järvet, joet ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta ja siinä on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän ti...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Häme > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Häme
Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Seuraavilla sivuilla on Hämettä koskevaa ympäristötietoa: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa - Ympäristölupien val...

Alueellista ympäristötietoa > Häme
Kuvakaruselli - Häme
Julkaistu: 29.10.2015

Kuvakaruselli - Häme...

Alueellista ympäristötietoa > Häme > Kuvakaruselli - Häme
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 21.7.2015

Hämeen ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä. Päätökset ......

Kulutus ja tuotanto > Paras tekniikka BAT > Luvan tarkistaminen > Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Häme
Pintavesien tilan seuranta – Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 11.6.2015

Pintavesien tilan seuranta on laissa ympäristöviranomaiselle säädetty tehtävä. Seurannan tuottamaa tietoa käytetään mm. ympäristölupien käsittelyssä ja valvonnassa, vesien tilaluokituksessa ja toimen......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta – Häme
Riihimäen biojalostamo
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Biojalostamo on osa Ekokem Oyj:n alueelle rakentuvaa Riihimäen Kiertotalouskylää. Biojalostamossa on tarkoitus tuottaa erilaisesta eloperäisestä aineksesta biokaasua biologisessa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Riihimäen biojalostamo
Lajit - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 1.4.2015

  Luonnonsuojelulain yhtenä tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Sen mukaisesti luonnonsuojelussa tähdätään luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason saavuttam......

Luonto > Lajit > Lajit - Häme
Nastolan kierrätyspuisto, Nastola
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen toteutuskunta on vaihtunut Nastolan kunnasta Lahden kaupunkiin 1.1.2016 toteutuneen kuntaliitoksen johdosta. Hankkeen kuvaus Suunnitellussa kierrätyspuistossa vastaanotetaan ja k...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Nastolan kierrätyspuisto, Nastola
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Hämeessä
Sisältösivu | Julkaistu: 25.11.2014

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan 20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjätehuollosta vu......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Hämeessä
Hämeen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.8.2014

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätettä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Yhdyskuntajätteitä syntyy Hämeessä vuosittain noin......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Hämeen ELY-keskus
Maastoliikennerajoitukset Hämeessä
Sisältösivu | Julkaistu: 25.7.2014

 Tällä sivulla esitellään Hämeen maastoliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Ku......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset Hämeessä
Vesiliikennerajoitukset Hämeessä
Sisältösivu | Julkaistu: 25.7.2014

Tällä sivulla esitellään Hämeen vesiliikennerajoitukset.  Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Kunt......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Vesiliikenne > Vesiliikennerajoitukset Hämeessä

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen