1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Helmi-ohjelman toimeenpano - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.4.2021

Helmi-hankkeessa työskennellään luonnon monimuotoisuuden hyväksi, nyt toinen vuosi on aluillaan. Töitä tehdään ennallistamalla, kunnostamalla, hoitamalla ja suojelemalla. Helmi-ohjelmaa toteutetaan Ka......

Luonto > Helmi-ohjelma > Helmi-ohjelman toimeenpano - Kaakkois-Suomi
Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto, Lappeenranta
Julkaistu: 25.2.2021

Hankkeen kuvaus Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tavoitteena on turvata hyvälaatuisen veden saanti Lappeenrannan seudun asukkaille ja yrityksille. Tämän vuoksi suunnitellaan pohjavedenottoa Taipals...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto, Lappeenranta
Vesihuollon toiminta-alueet Kaakkois-Suomessa
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2020

Taustaa Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on käsitteenä määritelty vesihuoltolaissa (119/2001) seuraavasti: " Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla ki......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuollon toiminta-alueet Kaakkois-Suomessa
Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta, Hamina
Julkaistu: 9.7.2020

Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaavana ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Haminan kaupunki. Se suunnittelee alueen maankäyttöä ja tulevaisuutta käynnistyneessä asemakaavan muut...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta, Hamina
Gasum biokaasulaitoksen laajennus Kouvola
Julkaistu: 2.7.2020

Hankkeesta vastaava Hankkeesta ja sen YVA-menettelystä vastaa Gasum Oy, joka on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Gasum Oy omistaa tällä hetkellä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Gasum biokaasulaitoksen laajennus Kouvola
Kestävästi Kaakossa-hanke
Sisältösivu | Julkaistu: 10.3.2020

Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymenlaakson Martat ry:n ja Etelä-Karjalan Martat ry:n yhteinen hanke, jonka päätavoitteena on kestävän kehityksen, kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmien paremp......

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Kaakkois-Suomi > Etelä-Karjalan kestävän kehityksen verkosto > Kestävästi Kaakossa-hanke
Akkumateriaalin tuotanto, Finnish Battery Chemicals Oy , Kotka, Hamina, Kokkola ja Vaasa
Julkaistu: 6.3.2020

Hankkeesta vastaava YVA-menettelyn hankkeesta vastaavana toimii Suomen Malmijalostus Oy:n sataprosenttisesti omistama projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy. Emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Akkumateriaalin tuotanto, Finnish Battery Chemicals Oy , Kotka, Hamina, Kokkola ja Vaasa
Vesihuollon varautumissuunnittelu - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 12.2.2020

Varautumissuunnittelun ohjeistus ja mallit...

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuollon varautumissuunnittelu - Kaakkois-Suomi
Huovari
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

Huovari on Suomen merialueen itäisin ulkosaari, joka sijaitsee Virolahden kunnassa vajaan kilometrin päässä Venäjän rajalta ja noin kymmenen kilometrin päässä mantereelta. ...

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Huovari
Pien-Saimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

Pien-Saimaata suojellaan erilaisilla hankkeilla Pien-Saimaa yllätti vesien tilan seurannan joitakin vuosia sitten talvisille runsailla leväkukinnoilla. Huoli Pien-Saimaan tilasta käynnisti erila......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pien-Saimaa
Kymenlaakson kulttuuriympäristöryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 27.3.2019

Kotkan kulttuuriperintöä, Tukkukaupantalo. Kymenlaakson kulttuuriympäristötyöryhmää herätellään taas toimintaan. Ryhmä koostuu pääosin virkamiehistä, joiden jokapäiväisessä työssä myös ku......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Kymenlaakson kulttuuriympäristöryhmä
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Vuonna 2016 Kaakkois-Suomessa syntyi yhdyskuntajä......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokousaineistot
Sisältösivu | Julkaistu: 14.2.2019

Vuosi 2021 Vesienhoidon yhteistyöryhmän  1.10.2021 aineistot: Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokousaineisto (pdf, 1461 kt) Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokousmuistio (pdf, 224......

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi > Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokousaineistot
Etelä-Karjalan kulttuuriympäristötyöryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 7.2.2019

Tähän sivulle kokoamme Etelä-Karjlan kulttuuriympäristötyöryhmän materiaalia ja hyödyllisiä linkkejä kulttuuriympäristötyöstä...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Etelä-Karjalan kulttuuriympäristötyöryhmä
Dongwha, hartsitehdas, Kotka
Julkaistu: 29.11.2018

Hankkeen kuvaus Dongwha suunnittelee hartsitehtaan rakentamista nykyisen impregnointitehtaan yhteyteen. Nykyään Dongwha ostaa käyttämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai o...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Dongwha, hartsitehdas, Kotka
Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka
Julkaistu: 19.7.2018

Hankkeen kuvaus Envor Protech Oy suunnittelee rakentavansa Kotkamills Oy:n Kotkan tehdasalueelle liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen sekä tankkausaseman ja valmistumisen jälkeen tulisi opero...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka
UPM Kotkan biojalostamo, Kotka
Julkaistu: 13.3.2018

Hankkeen kuvaus Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Hyvät tulokset UPM:n ensimmäisestä biojalostamosta Lappeenrannassa ovat per...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > UPM Kotkan biojalostamo, Kotka
Kaasuvarastohanke, Hamina
Julkaistu: 27.3.2019

Hankkeen kuvaus Haminan satamaan suunnitellaan rakennettavan neljä uutta kallioluolaa käsittävä kaasu-terminaali paineenalaisena nesteytettyjen kaasujen varastointia varten. Kallioluolien yhteen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kaasuvarastohanke, Hamina
Etelä-Karjalan kestävän kehityksen verkosto
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

Ajankohtaista   Tulossa!! Olemme mukana 25.8.2021 Greenreality-karnevaaleissa. Luvassa toiminnallista tekemistä kaikenikäsille, Menossa olevia tai päättyneitä hankkeita: ...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Kaakkois-Suomi > Etelä-Karjalan kestävän kehityksen verkosto
Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

    Kaakkois-Suomi jakautuu kahteen maakuntaan, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Näin ollen ympäristötietoisuuden osaltakin molemmissa maakunnissa ovat omat ympäristökasva...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Kaakkois-Suomi

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle