Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

SYKE ja Tukes muistuttavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä
Tiedote | Julkaistu: 21.1.2022

Isojen hallien ja maneesien ja erityisesti kuplahallien kattorakenteita kannattaa tarkkailla aktiivisesti lumikuorman varalta, SYKE ja Tukes muistuttavat. Rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä, ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > SYKE ja Tukes muistuttavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä
Vesi > SYKE ja Tukes muistuttavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä
Uusi tutkimus kartoitti alueet, joille merituulivoimaa voidaan rakentaa kannattavasti ilman suuria vahinkoja meriluonnolle
Tiedote | Julkaistu: 21.1.2022

Merituulivoimalle soveltuvia alueita on kartoitettu uudessa tutkimuksessa. Parhaimmilla alueilla tuulivoiman tuotanto on kannattavaa, mutta haitat sekä ihmisille että meriluonnolle pysyvät pieninä. So......

Meri > Uusi tutkimus kartoitti alueet, joille merituulivoimaa voidaan rakentaa kannattavasti ilman suuria vahinkoja meriluonnolle
Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa
Tiedote | Julkaistu: 20.1.2022

Tuoreen selvityksen mukaan maa- ja metsätalouden vaikutukset jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun ovat edelleen voimakkaita. Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutuste......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa
Vesi > Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa
Muut eliöryhmät
Sisältösivu | Julkaistu: 20.1.2022

Tälle sivulle kootaan esittelyt muiden eliöryhmien lajeista, joiden esiintymät voidaan ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Esittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja. Viittausohje yksittäisee...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Metsälajien esittelyt > Muut eliöryhmät
Tarpeesta suunnitelmaan
Sisältösivu | Julkaistu: 1.12.2020

Hei, me kunnostetaan! Vesistökunnostuksen vaiheet ja vaikuttajat    Tältä sivulta löytyy esittelyjä erilaisista vesistökunnostushankkeista ensimmäisestä vaiheesta, jol...

Vesistökunnostusverkosto > Hei me kunnostetaan! > Tarpeesta suunnitelmaan
Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2022

Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää......

Vesi > Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni
Parkanon Tuuli Oy:n Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke, Parkano
Julkaistu: 5.1.2022

Hankkeen kuvaus Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takakangas‐Pihlajaharjun alueelle, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on 226...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Parkanon Tuuli Oy:n Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke, Parkano
Vesivarat ja havainnot
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2020

Vesistökunnostusverkosto julkaisee ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä kuukausilukuja. Vesivaroihin ja havaintoihin liittyvät kuukauden luvut löydät tältä sivulta. Suomessa on 46 suur...

Vesistökunnostusverkosto > Kuukauden luku > Vesivarat ja havainnot
Lahdenperä Jämsä ratayhteys YVA
Julkaistu: 4.1.2022

Hankkeen kuvaus Keski-Suomen maakunnassa Jämsän kaupungin alueella sijaitsevalle Lahdenperän ja Jämsän väliselle rataosuudelle suunnitellaan ratahanketta, joka osin oikaisee ja osin kulkee nykyi...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lahdenperä Jämsä ratayhteys YVA
Maailman vaelluskalapäivä
Sisältösivu | Julkaistu: 25.1.2022

Maailman vaelluskalapäivää 2022 (World Fish Migration Day) vietetään 21.5. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta vapaana virtaavien jokien ja vaelluskalojen tärkeydestä ympäri maai...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Muut tapahtumat > Maailman vaelluskalapäivä
Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetin nostaminen (Varkaus)
Julkaistu: 12.1.2022

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat Ympäristövaikutusten arviointiselostus  (pdf-tiedosto, 15 Mt) Liite 1. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta  (pdf, 2 Mt) ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetin nostaminen (Varkaus)
Varsavaaran tuulivoimahanke, Paltamo
Julkaistu: 13.1.2022

Hankkeen kuvaus Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Varsavaaran alueelle tuulivoimahanketta. Hankealue sijaitsee Kainuussa Paltamon kunnan alueella. Hankealueen laajuus on noin 35 km...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Varsavaaran tuulivoimahanke, Paltamo
Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala
Julkaistu: 30.8.2019

Hankkeen kuvaus Hankkeessa suunnitellaan valtatie 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tamper...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala
Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarasto, Vantaa
Julkaistu: 15.3.2021

Hankkeen kuvaus Hankkeessa suunnitellaan louhittavan kallioluolasto 50–60 metrin syvyyteen merenpinnasta (noin 80-90 metrin syvyyteen alueen maanpinnasta) lämmön kausivarastointia varten...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarasto, Vantaa
Kaavalausunnot 2022 Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.1.2022

Kesäkuu Kerava, Emännänkatu 2, ak 2386, asemakaavan muutosehdotus (pdf) (3.6.) Kerava, Huhtimontie 4, ak 2385, asemakaavan muutosehdotus (pdf) (3.6.) Nurmijärvi, Kirkonkylän o......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Kaavalausunnot 2022 Uusimaa
Levätilanne
Sisältösivu | Julkaistu: 6.6.2022

Sinilevätilannetta voi seurata vesi.fi- ja Itämeri.fi-palveluista sekä Järvi-meriwikissä. Palveluissa tarjotaan kesällä mm. sinilevähavainnot kartalla sekä SYKEn sinileväkatsaukse...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Levätilanne
Talviseminaarit
Sisältösivu | Julkaistu: 9.12.2019

  Talvinen puro @Pinja Kasvio Tervetuloa talviseminaareihin! Vesistökunnostusverkosto järjestää vuosittain talviseminaarin, jossa käsitellään vesistöjen kun...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Talviseminaarit
Vesistökunnostusverkosto
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2020

Vesistökunnostusverkoston sivut ovat siirtymässä uuteen vesi.fi -palveluun Nämä ymparisto.fi-palvelun Vesistökunnostusverkoston sivut poistuvat käytöstä vuoden 2022 aikana.  ...

Vesistökunnostusverkosto
Vesistösankarit
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2020

Vesistökunnostusverkoston Vesistösankari-kampanjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet vesistöjemme tilan parantamiseen. Puuttuuko oma vesistösankarisi listalta...

Vesistökunnostusverkosto > Vesistösankarit
Oulujoki-Iijoki
Sisältösivu | Julkaistu: 29.7.2013

Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvän ekologinen tila. Perustana on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Sen mukaisesti vesienhoidoss...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9