Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Ympäristöministeriö rahoittaa ympäristölle haitallisten hylkyjen saneerausta
Tiedote | Julkaistu: 1.4.2019

Suomen ympäristökeskus selvittää Suomen aluevesillä sijaitsevat hylyt, jotka saattavat lähitulevaisuudessa olla öljypäästöjen lähde. Tavoitteena on etsiä öljynpoistoon sopivia kohteita. Ympäristöminis......

Meri > Ympäristöministeriö rahoittaa ympäristölle haitallisten hylkyjen saneerausta
Hoitokalastus
Sisältösivu | Julkaistu: 28.3.2019

Hoitokalastukseksi kutsutaan erityisesti särkikaloihin keskittyvää kalastusta. Sitä voidaan tehdä monilla erilaisilla pyyntimenetelmillä ympäri vuoden. Kalastuksen painottuessa liikaa petokaloih...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Kalavesien kunnostus ja hoito > Hoitokalastus
Kansalaishavainnot
Sisältösivu | Julkaistu: 27.11.2017

Mitä hyötyä kansalaisten havainnoista on? Havaintoja tallentava saa itselleen näyttävän havaintoarkiston. Muut vesistön käyttäjät saavat puolestaan ajankohtaista tietoa esimerkiksi pintaveden lä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Kansalaishavainnot
Kalavesien kunnostus ja hoito
Sisältösivu | Julkaistu: 28.3.2019

Kalat, kuten muutkin vesieliöt, ovat sopeutuneet elämään vedessä ja ovat siitä riippuvaisia. Ihminen on toimillaan monin paikoin muuttanut vesistöjen luontaista tilaa ja siten heikentänyt kalojen eli...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Kalavesien kunnostus ja hoito
Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Julkaistu: 27.3.2019

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy:n kaivosalueella on varastoituna vuonna 2012‒ 2013 tapahtuneiden kipsisakka-a...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo
Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle laaditaan suojelustrategia
Uutinen | Julkaistu: 27.3.2019

Ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle eli raakulle suojelustrategian ja toimenpideohjelman. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä....

Luonto > Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle laaditaan suojelustrategia
Kymenlaakson kulttuuriympäristöryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 27.3.2019

Kotkan kulttuuriperintöä, Tukkukaupantalo. Kymenlaakson kulttuuriympäristötyöryhmää herätellään taas toimintaan. Ryhmä koostuu pääosin virkamiehistä, joiden jokapäiväisessä työssä myös ku......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Kymenlaakson kulttuuriympäristöryhmä
Kivikot
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2013

AJANKOHTAISTA Julkaisu valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista on valmistunut. Valtakunnallisessa inventoinnissa käytiin läpi noin tuhat kivikkomuodostumaa, joista maastossa invento...

Luonto > Geologiset muodostumat > Kivikot
Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu
Tiedote | Julkaistu: 26.3.2019

Julkaisu valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista on julkaistu. Inventoinnissa käytiin läpi noin tuhat kivikkomuodostumaa, joista maastossa inventoitiin tarkemmin 640 kivikkoa. Inventoinnissa kivikoi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu
Luonto > Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu
Kärkihanke vahvisti Suomen ruokajärjestelmän kestävyyttä
Tiedote | Julkaistu: 25.3.2019

Ilmastonmuutos, vesiensuojelu ja ruuantuotannon kestävyys edellyttävät siirtymistä järjestelmään, jossa ravinteet kiertävät. Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeessa on kolmen vuoden aikana panostet......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kärkihanke vahvisti Suomen ruokajärjestelmän kestävyyttä
Meri > Kärkihanke vahvisti Suomen ruokajärjestelmän kestävyyttä
Vesi > Kärkihanke vahvisti Suomen ruokajärjestelmän kestävyyttä
Save the date: RASTI-seminaari 17.9.2019
Uutinen | Julkaistu: 22.3.2019

Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaari järjestetään jälleen 17.9.2019 Helsingissä. Tilaisuus on maksuton, ja se järjestetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Asumisen r......

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri > Uutiset > Save the date: RASTI-seminaari 17.9.2019
Suomen maaraportti luonnon monimuotoisuudesta: Määrätietoista työtä on tehty, mutta monimuotoisuuden heikkenemistä ei ole saatu pysäytettyä
Tiedote | Julkaistu: 22.3.2019

Suomen laaja biodiversitteettityöryhmä on hyväksynyt Suomen 6. maaraportin luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Raportin mukaan Suomessa on tehty määrätietoista ja koordinoitua työtä monimuotoisuuden ......

Luonto > Suomen maaraportti luonnon monimuotoisuudesta: Määrätietoista työtä on tehty, mutta monimuotoisuuden heikkenemistä ei ole saatu pysäytettyä
Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella
Tiedote | Julkaistu: 22.3.2019

Ympäristöministeriö on tänään antanut rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen muutoksen. Ääniympäristöasetuksen muutos täsmentää rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaa......

Rakentaminen > Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella
Finest Bay Area Development Oy:n rautatietunneli Suomen ja Viron välillä
Julkaistu: 4.1.2019

Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille noin 100 kilometriä pitkä merenalainen rautatietunneli. Suomen puolella ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tark...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Finest Bay Area Development Oy:n rautatietunneli Suomen ja Viron välillä
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Vuonna 2016 Kaakkois-Suomessa syntyi yhdyskuntajä......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Vuonna 2016 Keski-Suomessa syntyi yhdyskuntajätte......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Keski-Suomen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Vuonna 2016 Uudellamaalla syntyi yhdyskuntajättei......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Uudenmaan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta)......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jäänpaksuus
Sisältösivu | Julkaistu: 13.3.2014

Havaintopaikkojen jääpeitekausi päättynyt (6.6.) Jäänpaksuutta seurataan eri puolilla Suomea 47 havaintopaikassa kolme kertaa kuukaudessa talvikaudella. Toukokuun lopussa jäätä oli seuranta...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Jäänpaksuus
Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 20.3.2019

Pohjois-Pohjanmaan tärkeimmät pohjavesimuodostumat liittyvät muinaisen mannerjäätikön liikkeen suuntaisiin pitkittäisharjuihin ja jäätikkökielekkeiden väliin muodostuneisiin saumamuodostumiin. Pohjoi......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9