Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen

meriopas.fi - etusivu
Sisältösivu | Julkaistu: 17.7.2019

Meriopas.fi on karttapalvelu kaikille, joita kiinnostaa Suomen meri ja rannikot. Palvelusta näet muun muassa tuulisuuden, meriveden korkeuden ja lämpötilan, voit etsiä kiinnostavia vierailukoht......

meriopas.fi - etusivu
Suomen aluevesien hylkyriskejä selvitetään
Tiedote | Julkaistu: 17.7.2019

Juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen aluevesillä sellaisia hylkykohteita, jotka saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen. Samal......

Meri > Suomen aluevesien hylkyriskejä selvitetään
Harjumuodostumat ja niiden hyödyntäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Merkittävimmät harjumuodostumat Pohjois-Pohjanmaan alue on varsin merkityksellinen harjumaisemiensa vuoksi. Alueen soran ja hiekan muodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään että le...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Maaperä ja kasvillisuus > Harjumuodostumat ja niiden hyödyntäminen
Loma-asuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.7.2019

Asuinpaikkojen vetovoimaisuuteen toi oman lisänsä loma-asuminen, sillä 1990-luvulta lähtien monissa kylissä kesämökkiläisistä kasvoi enemmistö asujaimistossa. Vapaa-ajan asumisesta tuli suorastaan...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus > Loma-asuminen
Maakuntakaava ja kaavoitusprosessi
Sisältösivu | Julkaistu: 16.7.2019

Kaavoituksessa nousi 2000-luvulla uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä keskeiseksi ohjaavaksi tekijäksi maakuntakaava, joka korvasi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1993 hyväksytyn seutukaavan ja si...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus > Maakuntakaava ja kaavoitusprosessi
Maankäyttö- ja rakennuslain ympäristöohjaus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.7.2019

Maankäytön ja kaavoituksen kehittämistyötä toteutettiin 2000-luvulla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti muun muassa erityisillä kehittämiskeskusteluilla, joita järjestettiin ympäristöviranomai...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus > Maankäyttö- ja rakennuslain ympäristöohjaus
Suot ja turvevarat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Suotyypit Olennainen osa Pohjois-Pohjanmaan maaperää ovat suot. Pohjois-Pohjanmaa on soiden maakunta. Puolet sen pinta-alasta on suota, jota geologisperusteisen yli 20 hehtaarin laskennan muk...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Maaperä ja kasvillisuus > Suot ja turvevarat
Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Yhdyskuntarakenne Pohjois-Pohjanmaan yhdyskuntarakenne on säilynyt hajanaisena. Se on tuottanut ongelmia muun muassa vesihuollolle. Kuva Mikko Jaako. Leimaa-antavaa Pohjois-Pohjan...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
Alue- ja väestökehitys
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Oulunsalon Varjakan sahan asuintaloja Kukonkadulla 1900-luvun alussa. © Oulun maakunta-arkisto Pohjois-Pohjanmaa ymmärretään nykyisin maakuntana. Se on historiallisen Pohjanmaan pohjoi...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys
Asumisoikeusasunnon hakeminen
Sisältösivu | Julkaistu: 22.10.2013

Valtion tukeman asumisoikeusasunnon hakijan on täytettävä tietyt hakuehdot. Muulla rahoituksella rakennetun talon omistaja päättää asukasvalinnastaan. Kuka voi saada asumisoikeusasunnon? ...

Asuminen > Asumisoikeusasuminen > Asumisoikeusasunnon hakeminen
Hallinto ja lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Maaherra Määttä (oik.), piiri-insinööri Polvinen, ministeri Miettunen, ylijohtaja Perttula ja piirirakennusmestari Heikkinen kävivät tarkastamassa Merijärven tulvapenkereen vuonna 1954. K...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö
Historia ja ympäristötutkimus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Ympäristöhistoria on käsitteenä tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta menneisyydessä. Tässä mielessä ympäristöhistorian tutkimus on nuori ilmiö, sillä vasta 1900-luvu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Historia ja ympäristötutkimus
Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Ilmaston määritelmä Lämpötilan vaihtelut Historiallisen ajan ilmasto Pohjois-Pohjanmaan ilmasto Ilmastosta on tullut modernin ajan ympäristökysymysten merki...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos
Ilmastonvaihtelut historiallisissa havainnoissa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Suomesta on saatavissa konkreettisia säähän liittyviä havaintoja kolmen vuosisadan ajalta ja varsinaisia lämpötilan mittauksia 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Inhimillisen historian mittaisia ai...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos > Ilmastonvaihtelut historiallisissa havainnoissa
Kaupungistumisprosessi ja taajamat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Kaupunkien muodostuminen Ylivieskan kaupungistuminen Pohjois-Pohjanmaan kaupungit Kauppalat ja taajaväkiset yhdyskunnat Taajamat Oulun kaupunkia Raksilan ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kaupungistumisprosessi ja taajamat
Kunnittainen väkiluku
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Väkiluvun kehitys Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Oulun läänissä ja koko maassa vuosina 1880–1940 (Oulun läänin lukuihin ei sisälly Lapin läänin kuntia). kunta 1880...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kunnittainen väkiluku
Kuntahallinnon vaiheet Pohjois-Pohjanmaalla
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Oulun läänin eteläosan kunnat Raahen seutu Siikajokilaakson hallinnolliset vaiheet Oulun alue keskusseutua Iijokilaakso ja Koillismaa Oulun läänin eteläosan ku...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kuntahallinnon vaiheet Pohjois-Pohjanmaalla
Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Siikajokilaaksoa Kestilässä 1920-luvulla. Kuva: Samuli Paulaharju Pohjois-Pohjanmaa on luonnonoloiltaan Suomen monimuotoisin maakunta. Se muodostaa oman maantieteellisen kokonaisuutensa...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys
Lämpötilavaihtelut 1900-luvun alusta 2000-luvulle
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Termiset kasvukaudet Ilman lämpötilasta voidaan esittää 1900-luvun alkupuolelta, vuosilta 1901–1930 kasvukauden kuukausittaiset keskiarvot Oulusta ja vertailun vuoksi myös Kajaanista ja Vaasa...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos > Lämpötilavaihtelut 1900-luvun alusta 2000-luvulle
Maaperä ja kasvillisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Pohjois-Pohjanmaan maaperä Soranottoa Raahen seudulla amerikkalaisella Bucyrus Erie -pistokauhakaivinkoneella. © Reijo Savelan kokoelma Kallioperällä on Pohjois-Pohjanmaalla väh...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Maaperä ja kasvillisuus

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen