Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Päijänteen alue
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2014

Koodi FI0335003 Kunta Padasjoki, Asikkala, Sysmä Pinta-ala (ha) 10857 ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Päijänteen alue
Tuulivoimarakentaminen - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2014

© Feodor Gurvits/ YHA kuvapankki Tuulivoimaa Hämeeseen? Hämeen ELY-keskuksen tuulivoimaselvitys Tuulivoimaa Hämeeseen? Hämeen ELY-keskuksen tuulivoimaselvitys (pdf) Häm......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Häme
Kulttuuriympäristöohjelmat - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 6.3.2014

Hämeen kulttuuriympäristöohjelmassa on linjattu tavoitteet ja toimenpiteet kulttuuriympäristön hoidolle Hämeessä vuosina 2007-2013. Ohjelma jatkaa aiemmissa kulttuuriympäristöohjelmissa tehtyjen linja......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Häme
Maatalouden vesiensuojelu - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 4.3.2014

Vesiensuojelua edistetään monivaikutteisten kosteikkojen avulla Hämeen ELY-keskuksessa on tehty vuosien 2008 – 2015 aikana yhteensä 10 monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmaa. Suunnitel......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Häme
Pohjavesialueet - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 27.2.2014

Hämeen suurimmat pohjavesivarat sijaitsevat I ja II Salpausselkien alueilla sekä kaakko-luodesuuntaisissa harjujaksoissa. Huomattavimmat pohjavesivarat ovat Asikkalan, Hausjärven, Hollolan, Lahden ja......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Häme
Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 27.2.2014

Hämeessä on 308 luokiteltua pohjavesialuetta. Pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia, mutta Hämeessä on vesienhoidon suunnittelun yhteydessä tehdyn riskiarvion mukaan 46 riskipohjavesialuetta. Po......

Vesi > Pohjavesien tila > Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Häme
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri etupiirien osallistumista itse lain toteuttamiseen. Vesien...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Häme > Osallistuminen vesienhoitoon
Liikenne - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 17.2.2014

Hämeen ELY-keskuksen alueella liikenneasioista vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Täydentävää alueellista tietoa on saatavilla Uudenmaan ELY-keskuksen osuudessa.     ...

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Liikenne > Liikenne - Häme
Rudus Oy:n Hollolan Korkeamäen kiviainestoiminta
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Rudus Oy suunnittelee Hollolan kunnan Korkeamäen alueen toiminnan laajennusta. Hankkeeseen sisältyy kiviaineksen ottoa ja jatkojalostusta sekä tukitoimintoalue. Lisäksi hankealue...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rudus Oy:n Hollolan Korkeamäen kiviainestoiminta
Ympäristön tila 2013 - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2013

Hämeen ELY-keskuksen alue on toiminnallisesti aktiivinen alue, jossa ympäristöön ja luontoon kohdistuu monenlaisia paineita. Talouden taantumalla on viime vuosina ollut sekä myönteisiä että kielte......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2013 > Ympäristön tila 2013 - Häme
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 29.11.2013

Hämeessä on laadittu yhteensä yli 30 pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa, jotka kattavat 96 prosenttia Hämeen pohjavesialueista. Suojelusuunnitelmat yhdessä vesienhoitosuunnitelmien toimenpide......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Häme
Vesihuolto - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 30.10.2013

Hämeen vesihuolto Hämeen vesihuollon tarinakartassa kuvataan Kanta- ja Päijät-Hämeen vesihuollon kehittymistä ja nykytilaa paikkatietojen avulla. Tarinakartta on otsikoitu neljään eri teemaan: ......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuolto - Häme
Pintavesien ekologinen tila - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2013

Hämeen suurimpien järvien ja jokien tila-arvio on tarkistettu syksyllä 2019. Luokiteltuja järviä ja jokia oli yhteensä 203. Hämeen kaikkien luokiteltujen järvien kokonaispinta-alasta erinomaisessa ta......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien ekologinen tila - Häme
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2013

Riihimäen keskustalle on laadittu kiinteistön tulvaturvallisuusopas, joka antaa tietoa siitä, mitä tulisi huomioida ja miten toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen. Opas on ladattavissa ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? - Häme
Olenko tulvariskialueella? - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2013

Hämeen ELY-keskuksen alueella merkittäväksi tulvariskialueeksi on nimetty Riihimäen kaupungin keskusta. Lisäksi tulvia esiintyy lähinnä Loimijoella, Porvoonjoen yläosassa ja Vanajaveden yläpuolisessa......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Olenko tulvariskialueella? - Häme
Tulvakarttoja - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2013

Riihimäen tulvakartat Riihimäen tulvakartta, 1/50a (pdf ) Riihimäen tulvakartta, 1/100a (pdf) Riihimäen tulvakartta, 1/250a (pdf) Riihimäen tulvakartta, 1/1000a (pdf) ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvakarttoja > Tulvakarttoja - Häme
Tulvariskien alustava arviointi - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2013

Merkittävät tulvariskialueet on nimetty - Riihimäen keskusta edelleen merkittävä tulvariskialue Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt merkittävät tulvariskialueet vesistöissä ja rannikoilla.......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi - Häme
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2013

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Hämeen merkittäväksi tulvariskialueeksi Vantaanjoen vesistöalueella sijaitsevan Riihimäen keskustan. Kaikille merkittäville tulvariskialueille on laadittu tu......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Häme
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2013

Vantaanjoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet 2016-2021 Hallintasuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä on useita onnistuttu tekemään. Jäteveden puhdistamo on uusittu, ja sekaviemäröintiä mu......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Häme
Tulvariskien hallinta - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2013

Hämeessä yksi tulvariskien hallinnan tärkeimmistä keinoista on vesistösäännöstely, jolla varaudutaan kevään lumen sulamiseen ja poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin. Hämeen alueen suuria säännösteltyj......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinta - Häme

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle