Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Mieslahden kaivoksen valvonta-asioita, Paltamo
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2020

Esitys Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike (jatkossa toiminnanharjoittaja) on 24.8.2020 toimittanut tarkkailuohjelman Kainuun ja Lapin elinkeino-, l......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Mieslahden kaivoksen valvonta-asioita, Paltamo
Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue, Paltamo
Julkaistu: 10.6.2020

Hankkeen kuvaus KaiCell Fibers Oy suunnittelee uuden biojalostamon rakentamista Kainuuseen Paltamon kuntaan Kylänpuron alueelle. Biojalostamotontin rakennuskuntoon saattaminen edellyttää tasaust...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue, Paltamo
Häiriötilanteet padoilla vuonna 2019
Sisältösivu | Julkaistu: 9.6.2020

Vuonna 2019 ilmoitettiin viranomaiselle 19 häiriötilannetta padoilla Suomessa. Ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön häiriötilanteiden luokittelu. Häiriötilanteet luokitellaan seuraavasti: Vau......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla vuonna 2019
Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2019

Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat ja -raportit Terrafame Oy, ympäristötarkkailuraportit 2015-2020 (terrafame.fi)   Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat 2019 (......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo
Turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelmat - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2019

Päätös Kainuun turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelman vesistötarkkailun hyväksymisestä vuosille 2021–2023 (pdf)  Kainuun turvetuotantoalueiden vaikutustarkkailusuunnitelm......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelmat - Kainuu
Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 10.10.2019

Alueen vesien ekologista tilaa koskeva sisältö julkaistaan syksyllä 2019. Lisätietoja: Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö Kainuussa ...

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila - Kainuu
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2019

Kainuussa muodostuva yhdyskuntajäte toimitetaan pääosin energiahyödyntämiseen Riikinvoima Oy:lle Leppävirroille. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on yhtiön osakas. Jätteen toimitus Kainuun Riikinvoima......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Kainuu
Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2019

Neuvottelupäivät Vuosittain järjestetään tulvariskien hallintaa ja patoturvallisuuden ajankohtaisia asioita käsittelevät tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät. Neuvott......

Vesi > Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät
Lajit - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2019

Kainuu tunnetaan korkeista vaaroistaan ja laajoista metsäalueistaan, joiden välissä maisemaan vaihtelua tuovat pienipiirteiset vesistöt ja suot. Kainuun vaarajaksolla sijaitsee yksi maamme lehto- ja l......

Luonto > Lajit > Lajit - Kainuu
Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani
Julkaistu: 7.3.2019

Hankkeen kuvaus Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi suunnittelee toiminnan laajentamista Majasaaren jätekeskuksessa lisäämällä vaarallisten jätteiden käsittelyä. Kuntayhtymä on toimittanut...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani
Koulutus padon vahingonvaaraselvityksestä
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2019

Vuonna 2017 järjestettin Kainuun ELY-keskuksen ja SYKEn yhteistyönä koulutuspatojen vahingonvaaraselvitysten laatimisesta. Koulutuksen materiaali on tässä liitteenä ja sen tarkoitus on ohjeistaa vahi......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Koulutus padon vahingonvaaraselvityksestä
Häiriötilanteet padoilla vuonna 2018
Sisältösivu | Julkaistu: 7.2.2019

Vuonna 2018 patoturvallisuuden viranomaisen tietoon tuli 21 patojen häiriötilannetta. ...

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla vuonna 2018
Patojen luokittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 5.4.2018

Padon luokittelu Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella johonkin seuraavista luokista: 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa ...

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Patojen luokittelu
Patoturvallisuuden tietojärjestelmä
Sisältösivu | Julkaistu: 7.6.2018

Patoturvallisuuden tietojärjestelmä toimii sähköisenä patoturvallisuuskansiona padon omistajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avattu padon omistajille kesäkuussa 2013. Järjestelmään tallennetaan...

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Patoturvallisuuden tietojärjestelmä
Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo
Julkaistu: 18.4.2018

Hankkeen kuvaus Uutelan kaivos sijaitsee Sotkamon kunnan Jormaskylässä, noin 23 kilometriä Sotkamon keskustasta lounaaseen. Uutelan kaivos on satelliittikaivos, josta avolouhintana louhitaan yht...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo
Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo
Julkaistu: 10.4.2018

Hankkeen kuvaus Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistamisen Terrafamen kaivoksen tehdasalueella. Suunnitteilla oleva tehdas jatko...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo
Häiriötilanteet padoilla vuonna 2017
Sisältösivu | Julkaistu: 29.3.2018

Vuonna 2017 tuli patoturvallisuusviranomaisen tietoon 16 häiriötilannetta padoilla. Padon kuvaus Häiriön syyt Kuvas ......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla vuonna 2017
KaiCell Fibers Oy:n biojalostamo, Paltamo
Julkaistu: 20.12.2017

Hankkeen kuvaus KaiCell Fibers Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Paltamon Kylänpuron alueelle keskustaajaman itäpuolelle. Biojalostamon on tarkoitus tuottaa kemiallisesti valkaistua sel...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > KaiCell Fibers Oy:n biojalostamo, Paltamo
Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivos, Sotkamo
Julkaistu: 24.4.2017

Hankkeen kuvaus Sotkamo Silver Oy:n hankkeessa selvitetään louhintamäärän kasvattamisen ja uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottamisen vaikutukset. Hankkeeseen sisältyy louhintamä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivos, Sotkamo
Häiriötilanteet padoilla vuonna 2016
Sisältösivu | Julkaistu: 24.3.2017

Vuodelta 2016 patoturvallisuusviranomaisen tietoon tuli 12 padon häiriötilannetta. Edelliseen vuoteen verrattuna lukumäärä on miltei puolittunut. Padon kuvaus ......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla vuonna 2016

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle