Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Tuulivoimarakentaminen – Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 27.2.2015

Kainuun maakuntakaava 2020 on vahvistettu vuonna 2009, mutta tämän maakuntakaavatyön yhteydessä ei ole tutkittu tuulivoimarakentamisen sijoittumista Kainuun alueella. Kiinnostus tuulivoimarakentamise......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen – Kainuu
Yhdyskuntarakenne – Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 27.2.2015

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Sisältöä on tulossa lähiaikoina ...

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne – Kainuu
Häiriötilanteet padoilla
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2015

Vuonna 2009 voimaan tulleen lain mukaan padon omistajan on ilmoitettava patoturvallisuusviranomaiselle pato-onnettomuuksien lisäksi padon häiriötilanteista. Patoturvallisuusviranomainen kerää tiedot ......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla
Luonnon monimuotoisuus - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2014

Kainuun alueelliset indikaattorit Metsätalous ja soiden ojitus muokkaavat Kainuun luontoa   METSO-ohjelma Ulvinsaloa © Reima Leinonen   Kainuuta lu......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnon monimuotoisuus > Luonnon monimuotoisuus - Kainuu
Makea vesi ja meri - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2014

Kainuun alueelliset indikaattorit Pintavesien tila on hyvä Vesistöjen kuormitus on vähentynyt Teollisuuden rakennemuutos näkyy ympäristössä  Juomme puhdasta pohjavett......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Makea vesi ja meri > Makea vesi ja meri - Kainuu
Ilman epäpuhtaudet - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2014

Kainuun alueelliset indikaattorit Happamoittavat päästöt  Hiukkaspäästöt Kainuussa ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisesti Kajaanissa. Ilmapäästöjä seurataan myös maakun......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Kainuu
Yhdyskuntarakenne - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2014

Kainuun alueelliset indikaattorit Hajanainen yhdyskuntarakenne lisää henkilöautoliikennettä   ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Kainuu
Ilmastonmuutos ja energia - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2014

Kainuun alueelliset indikaattorit Ihminen muuttaa ilmastoa ja maisemaa Uusiutuvat energianlähteet käytössä ......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilmastonmuutos ja energia > Ilmastonmuutos ja energia - Kainuu
Luonnonvarat - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2014

Kainuun alueelliset indikaattorit Kuva @ Raimo Rajamäki   Kivainesvaroja riittää tuleville vuosikymmenille Yhdyskuntajäte Kainuussa   &#......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Luonnonvarat - Kainuu
Asutuksen vaiheita
Sisältösivu | Julkaistu: 14.3.2014

Oulujokivarren asutuksen historia ulottuu esihistorialliselle ajalle 6800-6000 eKr. Asutus muodostui alueille, jotka olivat kohonneet merestä Oulujärven suulla. Varhaisimmat  jokivarren al...

Ervi Oulujoella > Historiaa > Asutuksen vaiheita
Elinkeinot ja liikenne
Sisältösivu | Julkaistu: 14.3.2014

Oulujokivarren vanhimman, esikeraamisen kulttuurin aikoihin alueen asukkaat olivat metsästäjiä ja kalastajia. Oulujoen vesistö on ollut väylä idän ja lännen välillä. Kalastus, jokiliikennöinti- ja...

Ervi Oulujoella > Historiaa > Elinkeinot ja liikenne
Ervi voimalaitosalueiden arkkitehtina
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Pyhäkosken voimalaitos (Kuva: Aarne Ervi) Oulujokivarren voimalaitosten ja edelleen Oulujärveen laskevan Emäjoen voimalaitosalueiden suunnittelu muodostaa Aarne Ervin toimiston tuota...

Ervi Oulujoella > Ervi voimalaitosalueiden arkkitehtina
Ervin henkilökuva ja tuotanto
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Arkkitehti Aarne Ervi (Kuva: Suomen rakennustaiteen museo) Arkkitehti Aarne Ervi (vuoteen 1935 Elers) syntyi Forssassa 1910. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1930 ja aloitti seuraavana ...

Ervi Oulujoella > Ervi voimalaitosalueiden arkkitehtina > Ervin henkilökuva ja tuotanto
Oulujoen vesivoima käyttöön
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Suomessa vesivoiman käyttöä sähkötuotantoon ryhdyttiin tutkimaan valtion taholta jo 1900-luvun alussa voimakkaan teollistumisen tarpeisiin. Alunperin oli tarkoitus tukea erityisesti pohjoiseen ...

Ervi Oulujoella > Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen > Oulujoen vesivoima käyttöön
Historiaa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.3.2014

Jokilaaksot ovat Pohjanlahden rannikon asutuksen syntysijoja. Oulujokivarren merkitys idän ja lännen välisenä kulkureittinä on vuosisatojen aikana ollut elinehto alueen kehitykselle.  Elin...

Ervi Oulujoella > Historiaa
Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Oulu- ja Emäjoen vesivoimalaitosten rakentaminen ajoittuu vuosille 1941-1961. Rakennettu jokiosuus on kaikkiaan noin 250 kilometriä, pudostuskorkeutta on yhteensä noin 200 metriä ja pad...

Ervi Oulujoella > Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen
Rakentajat
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen,  joka oli  ollut vireillä jo vuosikymmeniä, käynnistyi helmikuussa1941 Pyhäkosken voimalaitoksen rakentamisella. Heti alkuun työpadon rakentami...

Ervi Oulujoella > Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen > Rakentajat
Rakentamisen vaiheet
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Oulujoen vesistön voimalaitosten ja asuntoalueiden rakentaminen oli pitkäaikainen ja olosuhteisiin nähden valtava työmaa, joka kesti yhteensä kaksikymmentä vuotta. Työt aloitettiin Pyhäkos...

Ervi Oulujoella > Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen > Rakentamisen vaiheet
Talonpoikaiskulttuuri
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Oulujokivarren pysyvän asutuksen ja kulttuurin perusta edustaa peräpohjalaista maanviljelyskulttuuria. Nykyisen Vaalan kunnan alueella sijaitseva Lamminahon tila kuvaa hyvin alueen talonpoikais...

Ervi Oulujoella > Historiaa > Talonpoikaiskulttuuri
Uutta tekniikkaa kehittämässä
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Oulujoen voimalaitoshankkeesta tuli jatkosodan jälkeen maamme suurin yhtenäinen rakennustyö, joka vastasi pienen kaupungin rakentamista. Voimalaitosten rakentaminen edellytti mullistavaa rakenn...

Ervi Oulujoella > Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen > Uutta tekniikkaa kehittämässä

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle