Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Luonnonvarat – Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 21.7.2014

Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen Jätteiden lajittelua, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ohjaavat muun muassa ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädäntö sekä kunnalliset jätehuoltomääräykse......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Luonnonvarat – Keski-Suomi
Vihreä talous - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 21.7.2014

Keski-Suomen alueelliset indikaattorit: Luomuviljelyn osuus Kuva: Tuomo Björksten / YHA Kuvapankki ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Vihreä talous > Vihreä talous - Keski-Suomi
Ilmastonmuutos ja energia - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 18.7.2014

Keski-Suomen alueelliset indikaattorit Teollisuuden hiilidioksidipäästöt Puupolttoaineen käyttö ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilmastonmuutos ja energia > Ilmastonmuutos ja energia - Keski-Suomi
Maastoliikennerajoitukset Keski-Suomessa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.7.2014

Tällä sivulla esitellään Keski-Suomen maastoliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Päätössarakkeen päivämääristä ava......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset Keski-Suomessa
Vesiliikennerajoitukset Keski-Suomessa
Sisältösivu | Julkaistu: 11.7.2014

Tällä sivulla esitellään vesiliikennerajoitukset Keski-Suomessa. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta voi tarkastella kohteen rajausta tarkemmin ja josta kohteen valitsemalla saa......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Vesiliikenne > Vesiliikennerajoitukset Keski-Suomessa
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 10.7.2014

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri sidosryhmien osallistumista itse lain toteuttami...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Keski-Suomi > Osallistuminen vesienhoitoon
Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdashanke
Julkaistu: 17.7.2015

YVA-ohjelma Ympäristövaikutusten arviointiohjelma saapui yhteysviranomaiselle 14.5.2014. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan YVA-ohjelma  (pdf, 10 Mt) Kuulutus Metsä Fibre...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdashanke
Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.4.2014

Keski-Suomessa toimii Maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU), jossa eri tahot puhaltavat yhteen hiileen huolehtiakseen kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä ja hoidon tason parantamisesta Keski-......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Keski-Suomi
Kulttuuriympäristöohjelmat - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 16.4.2014

Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmassa on linjattu tavoitteet ja toimenpiteet kulttuuriympäristön hoidolle koko maakunnassa vuosille 2005–2015. Ohjelman visio on: Vuoteen 2015 mennessä Keski......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Keski-Suomi
Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Keski-Suomessa pohjavesialueiden pohjavesi on laadultaan ja myös määrältään hyvä. Muutamilla pohjavesialueilla on kuitenkin todettu ihmistoimintojen vaikutuksia. Näiden aiheuttamat pohjaveden laatu- ......

Vesi > Pohjavesien tila > Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Keski-Suomi
Vehkoon pohjavesiasema - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Vehkoon pohjavesiaseman pohjavedenpinnan korkeus lasketaan kolmen maaperään asennetun havaintoputken mittaushavaintojen perusteella. Havainnot tehdään useita kertoja vuorokaudessa mittaavilla jatkuva......

Vesi > Pohjavesien tila > Vehkoon pohjavesiasema - Keski-Suomi
Äijälän pohjavesiasema - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Äijälän pohjavesiaseman pohjavedenpinnan korkeus lasketaan kolmen maaperään asennetun havaintoputken mittaushavaintojen perusteella. Havainnot tehdään useita kertoja vuorokaudessa mittaavilla jatkuva......

Vesi > Pohjavesien tila > Äijälän pohjavesiasema - Keski-Suomi
Onkisalo - Herjaanselkä
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Alueen koodi: FI0900077 Pinta-ala: 2063 ha Kunta: Luhanka, Hartola Aluetyyppi: SCI ja SPA Kohde on suuren karun järven saariston ja rehevien lehtomaisten metsien muodostama ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Onkisalo - Herjaanselkä
Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 28.11.2013

Vesien hoito Keski-Suomessa   Koko Suomen kattavat, kolmannen vesienhoitokauden vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa. Vesienhoidon ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Keski-Suomi
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Keski-Suomessa on laadittu suojelusuunnitelma 113 pohjavesialueelle eli noin 40 %:lle kaikista pohjavesialueista. I luokan pohjavesistä suojelusuunnitelmien piirissä on lähes puolet. Jatkossa su......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Keski-Suomi
Liikenne - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Liikenteen ympäristönäkökohdat korostuvat Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminnassa erityisesti teiden suunnitteluttamisessa, rakennuttamisessa, tiestön ylläpidossa ja viraston toimivaltaan kuuluvissa k......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Liikenne > Liikenne - Keski-Suomi
Maatalouden vesiensuojelu - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Ajankohtaista Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistunut Muuramen ja Korpilahden seudulle (Keski-Suomen ELY-keskuksen t......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Keski-Suomi
Pohjavesialueet - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Maakunnan tärkeimmät pohjavesivarat ja -alueet ovat hyvin vettä johtavissa jäätikköjokimuodostumissa ja reunamuodostumissa. Tällaisten maaperämuodostumien varassa on useiden taajamien vedenhankinta. ......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Keski-Suomi
Tuulivoimarakentaminen - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Valtakunnallisten ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteena on moninkertaistaa tuulivoiman tuotanto koko Suomessa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntiin on valmistunut......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Keski-Suomi
Yhdyskuntarakenne - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Keski-Suomessa on yksi kaupunkiseutu, Jyväskylä, joka toimii maakunnan kasvukeskuksena. Väestö on kasvanut viime vuosina ainoastaan Jyväskylässä ja sen ympärillä olevissa kehyskunnissa. Keski-Su......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Keski-Suomi

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle