Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Kulttuuriympäristöohjelmat - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 16.4.2014

Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmassa on linjattu tavoitteet ja toimenpiteet kulttuuriympäristön hoidolle koko maakunnassa vuosille 2005–2015. Ohjelman visio on: Vuoteen 2015 mennessä Keski......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat - Keski-Suomi
Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

ki-Suomessa pohjavesialueiden pohjavesi on laadultaan ja myös määrältään hyvä. Muutamilla pohjavesialueilla on kuitenkin todettu ihmistoimintojen vaikutuksia. Näiden aiheuttamat pohjaveden laatu- ja ......

Vesi > Pohjavesien tila > Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Keski-Suomi
Vehkoon pohjavesiasema - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Vehkoon pohjavesiaseman pohjavedenpinnan korkeus lasketaan viiden maaperään asennetun havaintoputken mittaushavaintojen perusteella. Mittaukset tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Pyrimme päivittämään......

Vesi > Pohjavesien tila > Vehkoon pohjavesiasema - Keski-Suomi
Äijälän pohjavesiasema - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Äijälän pohjavesiaseman pohjavedenpinnan korkeus lasketaan neljän maaperään asennetun havaintoputken mittaushavaintojen perusteella. Mittaukset tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Pyrimme päivittämään ......

Vesi > Pohjavesien tila > Äijälän pohjavesiasema - Keski-Suomi
Onkisalo - Herjaanselkä
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2014

Alueen koodi: FI0900077 Pinta-ala: 2063 ha Kunta: Luhanka, Hartola Aluetyyppi: SCI ja SPA Kohde on suuren karun järven saariston ja rehevien lehtomaisten metsien muodostama ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Onkisalo - Herjaanselkä
Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 28.11.2013

Vesien hoito Keski-Suomessa   Koko Suomen kattavat, kolmannen vesienhoitokauden vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa. Vesienhoidon ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Keski-Suomi
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 3.4.2014

Keski-Suomessa on laadittu suojelusuunnitelma 113 pohjavesialueelle eli noin 40 %:lle kaikista pohjavesialueista. I luokan pohjavesistä suojelusuunnitelmien piirissä on lähes puolet. Jatkossa su......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Keski-Suomi
Liikenne - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Liikenteen ympäristönäkökohdat korostuvat Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminnassa erityisesti teiden suunnitteluttamisessa, rakennuttamisessa, tiestön ylläpidossa ja viraston toimivaltaan kuuluvissa k......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Liikenne > Liikenne - Keski-Suomi
Maatalouden vesiensuojelu - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Ajankohtaista Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistunut Muuramen ja Korpilahden seudulle (Keski-Suomen ELY-keskuksen t......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Keski-Suomi
Pohjavesialueet - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Maakunnan tärkeimmät pohjavesivarat ja -alueet ovat hyvin vettä johtavissa jäätikköjokimuodostumissa ja reunamuodostumissa. Tällaisten maaperämuodostumien varassa on useiden taajamien vedenhankinta. ......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Keski-Suomi
Tuulivoimarakentaminen - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Valtakunnallisten ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteena on moninkertaistaa tuulivoiman tuotanto koko Suomessa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntiin on valmistunut......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoimarakentaminen - Keski-Suomi
Yhdyskuntarakenne - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.2.2014

Keski-Suomessa on yksi kaupunkiseutu, Jyväskylä, joka toimii maakunnan kasvukeskuksena. Väestö on kasvanut viime vuosina ainoastaan Jyväskylässä ja sen ympärillä olevissa kehyskunnissa. Keski-Su......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Keski-Suomi
Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2013

Ympäristön tila on kokonaisuutena Keski-Suomessa varsin hyvä. Ympäristön tila on riippuvainen ympäristöä rasittavasta kuormituksesta. Useimmilla toimialoilla ympäristökuormitus on vähentynyt merki......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2013 > Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 12.12.2013

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027 Keski-Suomi toimii pääosin kahdella vesienhoitoalueella: Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalue ja Kymijoen-Su...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Keski-Suomi > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Vesihuolto - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2013

Keski-Suomen ELY-keskuksen vesihuollon edistämisen painopisteenä on viime vuosina ollut vuonna 2010 laadittu Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009 - 2020......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuolto - Keski-Suomi
Pintavesien ekologinen tila - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 31.10.2013

Suurin osa Keski-Suomen pintavesistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Luokitelluista järvistä yli 80% on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa ja joista vastaavasti yli puolet. EU:n alu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Vesi > Pintavesien ekologinen tila - Keski-Suomi
Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien ekologinen tila - Keski-Suomi
Keski-Suomen tulvakartat - Olenko tulvariskialueella?
Sisältösivu | Julkaistu: 20.9.2013

Jyväskylän merkittävältä tulvariskialueelta on laadittu tulvakartat sisältäen Jyväsjärven, Päijänteen, Palokkajärven, Tuomiojärven ja Alvajärven ranta-alueita. Tulva-alueiden määrityksessä maanpinnan......

Vesi > Tulviin varautuminen > Keski-Suomen tulvakartat - Olenko tulvariskialueella?
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Sisältöä on tulossa lähiaikoina. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Olenko tulvariskialueella? - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Jyväskylän merkittävältä tulvariskialueelta on laadittu tulvakartat sisältäen Jyväsjärven, Päijänteen, Palokkajärven, Tuomiojärven ja Alvajärven ranta-alueita. Tulva-alueiden määrityksessä maanpin......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Olenko tulvariskialueella? - Keski-Suomi

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle