Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Sisältöä on tulossa lähiaikoina. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Keski-Suomi
Olenko tulvariskialueella? - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Jyväskylän merkittävältä tulvariskialueelta on laadittu tulvakartat sisältäen Jyväsjärven, Päijänteen, Palokkajärven, Tuomiojärven ja Alvajärven ranta-alueita. Tulva-alueiden määrityksessä maanpin......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Olenko tulvariskialueella? - Keski-Suomi
Tulvakarttoja - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Keski-Suomen tulvakarttatieto löytyy valtakunnallisesta tulvakarttapalvelusta Jyväskylän, Keuruun, Kyyjärven ja Suolahden alueilta. Kartoitetut alueet ovat kuntien keskustaajamia ympäristöineen lukuu......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvakarttoja > Tulvakarttoja - Keski-Suomi
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelua tehdään vesistöalueittain yhteistyössä alueen ELY-keskusten, kuntien, pelastuslaitosten sekä eri toimijoiden kesken. Keski-Suomen maakunta kuuluu pääosin Kymijoen ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat uudelleen arvioineet oman alueensa tulvariskit. Ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi on mahdollisuus esittää mielipiteensä 9.4 - 9.7.2018. EL......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Keski-Suomi
Tulvariskien hallinta - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinta - Keski-Suomi
Tulvien esiintyminen - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Keski-Suomen vesistöille on tyypillistä, että ne sisältävät runsaasti järviä, joiden väliset jokiosuudet ovat yleensä lyhyitä. Tässä on se hyvä puoli, että vettä varastoituu järviin tulvien aikana, m......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvien esiintyminen > Tulvien esiintyminen - Keski-Suomi
Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää tulvan vaaran huomioon ottamista rakentamisessa. Sen mukaan rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huom......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa > Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Keski-Suomi
Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarkisti vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Keski-Suomen alueella tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Keski-Suomi
Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Keski-Suomen ELY-keskus ei julkaise ympäristönsuojelulain mukaisia muita päätöksiä internetissä. Päätökset saa halutessaan kirjaamosta. Keski-Suomen ELY-keskus ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Muut ilmoituspäätökset > Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Keski-Suomi
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Tältä sivulta löytyvät Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. Uusin päätös on ylimpänä. Kuhmoi......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Keski-Suomi
VIKURI-hanke
Sisältösivu | Julkaistu: 28.10.2013

Vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta Torju ja ilmoita vieraslajiportaaliin Vikuri-hankkeen esitteet Lyhyet torjuntaohjeet VIKU...

VIKURI-hanke
Ympäristölupien valvonta - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 10.9.2013

Keski-Suomen ELY-keskus valvoo 283 laitoksen toimintaa (tilanne 4.2.2019). Turvetuotanto, energiantuotanto, eläinsuojat, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, jätteen käsittely, metsä- ja kemian- ja kon......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Ympäristölupien valvonta - Keski-Suomi
YVA-päätökset - Keski-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.9.2013

  Tältä sivulta löytyvät Keski-Suomen ELY-keskuksen (vuoteen 2010 asti Keski-Suomen ympäristökeskus) tekemät YVA-päätökset. Päätökset on listattu alle toimialoittain. Kunkin toimialan alla ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset > YVA-päätökset - Keski-Suomi
Natura 2000-alueet Keski-Suomessa
Sisältösivu | Julkaistu: 12.7.2013

Natura 2000 -verkosto kattaa Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella (Keski-Suomen maakunta) kaikkiaan 148 Natura-aluetta ja yhteensä noin 85 000 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lin......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Natura 2000-alueet Keski-Suomessa
Hietasyrjänkangas - Sirkkaharju
Sisältösivu | Julkaistu: 11.7.2013

Alueen koodi: FI0900013 Pinta-ala: 378 ha Kunta: Laukaa, Äänekoski Aluetyyppi: SAC Alue kartalla:   Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu Alueen kuvaus Hietasyrjän......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Hietasyrjänkangas - Sirkkaharju
Ristiniemen lähteikkö
Sisältösivu | Julkaistu: 11.7.2013

Alueen koodi: FI0900113 Pinta-ala: 14 ha Kunta: Saarijärvi Aluetyyppi: SAC Alue kartalla:   Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu Alueen kuvaus Ristiniemen lähteik......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Ristiniemen lähteikkö
Angesselkä - Puttolanselkä
Sisältösivu | Julkaistu: 10.7.2013

Alueen koodi: FI0900143 Pinta-ala: 535 ha Kunta: Joutsa Aluetyyppi: SPA Alueen kuvaus Angesselän ja Puttolanselän eteläosan alue on arvokas vesilintujen muutonaikainen levähdy......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Angesselkä - Puttolanselkä

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle