Hyppää sisältöön

vaikuta ymparisto.fi:n kehittämiseen

Osallistu ymparisto.fi:n kehittämiseen vastaamalla kyselyyn!

Ymparisto.fi-palvelu uudistetaan ja nyt sinulla on mahdollisuus auttaa meitä kehittämään palvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Haluamme selvittää palvelun käyttöä ja siihen liittyviä haasteita sekä toiveitanne. Vastaamiseen menee aikaa muutama minuutti. Kyselyn lopussa voit ilmoittautua tutkimusyrityksen toteuttamaan käyttäjähaastatteluun. Haastattelut tekevä tutkimusyritys tarjoaa palkkioksi 50 euron lahjakortin. Siirry webropol-kyselyyn.

Vettä on noussut pelloille ja metsiin useissa jokilaaksoissa, mutta rakennuksille ei tiettävästi ole aiheutunut vahinkoja. © Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjalaisjoet korkealla, pääosin vedenpintojen nousu on pysähtymässä

Tiedote 20.11.2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus
Tämän viikon aikana on saatu runsaita sateita varsinkin Pohjanmaan rannikolla, Keski-Pohjanmaalla ja Kauhajoen suunnalla. Useat joet ovat torstain illan ja perjantain aamun (19.–20.11.2020) aikana olleet kolmannen kerran tänä syksynä tulvakorkeuksissa. Nollan alapuolelle laskenut lämpötila on hidastanut virtaamien ja vedenkorkeuksien kasvua, mutta suurempien jokien alaosilla (Perhonjoki, Lapuanjoki ja Kyrönjoki) vedenpinnat jatkavat tänään todennäköisesti lievästi nousuaan. Vettä on noussut pelloille ja metsiin useissa jokilaaksoissa, mutta rakennuksille ei tiettävästi ole aiheutunut vahinkoja.

© Adobe Stock

Kuntatalouteen nostetta fiksuilla ilmastoratkaisuilla

Tiedote 20.11.2020 Suomen ympäristökeskus
Kuntien suunnitelmallisilla lämmitys-, liikenne-, rakentamis- ja kaavoitusratkaisuilla voidaan vähentää tehokkaasti päästöjä. Samalla vahvistetaan alueen cleantech-markkinoita, luodaan uusia työpaikkoja ja saadaan kuntatalouteen säästöjä. Kevään kuntavaaleja ajatellen energia- ja ilmastotutkijat ovat laatineet politiikkasuosituksen, jolla edistetään hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista.

Avustukset

Virtaa vesistökunnostukseen – vesistökunnostuksen rahoitushaku (ym.fi)

Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Ympäristökasvatuksen hankeavustukset (ely-keskus.fi)

Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan (ely-keskus.fi)

Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Korvaus rauhoitettujen lajien vuonna 2020 aiheuttamista vahingoista (ym.fi)

Korvaushakemukset jätettävä viimeistään 31.12.2020 mennessä.

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Tulva_Pohjanmaa_20112020

Pohjalaisjoet korkealla, pääosin vedenpintojen nousu on pysähtymässä

20.11.2020
Viikon aikana on saatu runsaita sateita varsinkin Pohjanmaan rannikolla, Keski-Pohjanmaalla ja Kauhajoen suunnalla. Useat joet ovat torstai-illan ja perjantaiaamun (19.–20.11.2020) aikana olleet tulvakorkeudessa. Nollan alapuolelle laskenut lämpötila on hidastanut virtaamien ja vedenkorkeuksien kasvua, mutta suurempien jokien alaosilla (Perhonjoki, Lapuanjoki ja Kyrönjoki) vedenpinnat jatkavat tänään todennäköisesti lievästi nousua. Vettä on noussut pelloille ja metsiin.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat irtisanottu ja korkotuki lakkautettu

23.11.2020
Irtisanottavia aravalainoja on noin 20 miljoonaa euroa. Korkotuen lakkauttaminen koskee korkotukilainoja, joiden yhteismäärä on noin 132 miljoonaa euroa.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien pinnat laskussa länsirannikolla (Tulvakeskus 24.11.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Kerro mielipiteesi ja anna palautetta

Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot? Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet ja voit antaa niistä palautetta 2.11.2020–14.5.2021. Lue lisää Vaikuta vesiin -sivulta.

Ymparisto.fissä katkenneita linkkejä

Ympäristöministeriön verkkosivusto siirtyi uuteen julkaisujärjestelmään 23.9.2020.

Muutos vaikuttaa Ymparisto.fi:hin, mm. katkenneita linkkejä korjataan parhaillaan.

Uusia julkaisuja

 

Meriseurannan tiekartta – SYKEn ylläpitämien ja koordinoimien meren tilaseurantojen nykytila ja kehittäminen (Helda)

Raportissa kuvataan nykyiset SYKEn ylläpitämät ja koordinoimat meren kuormitus- ja tilaseurannat ja esitetään tavoitteita seurantojen kehittämiselle ja seurantatiedon käytön tehostamiselle vuoteen 2026 mennessä.

Uusia verkkosivustoja

Itämeri.fi on meritiedon aarreaitta

itämeri.fin tunnus.

Itämeri.fi on uusi suomalaisen meritiedon kokoava sivusto, jossa voi tutustua muun muassa meren erilaisiin vapaa-ajankohteisiin, Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin.

Vesi.fi tarjoaa ajankohtaista ja ajantasaista vesitietoa

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.