Gå till innehållet

Medborgarenkäten om den klimatpolitiska planen fick 18 000 svar (ym.fi)

Pressmeddelande 22.2.2021 miljöministeriet
Miljöministeriet samlade synpunkter på hur utsläppen kan minskas på ett effektivt och rättvist sätt. Allmänhetens åsikter kartlades genom en webbenkät som var öppen för alla. Under fyra veckor kom det in totalt 18 000 svar på enkäten. Svaren används vid beredningen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt.

Understöd

Miljöministeriet beviljar åter understöd för utvecklingsprojekt för offentligt byggande i trä – under den andra ansökningsomgången inleddes 11 projekt (ym.fi) (pressmeddelande 22.2.2021). Understöd kan sökas fram till den 12 april 2021.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi). Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

img

Nytt index visar Östersjöns hälsa ur människans synvinkel

25.1.2021
När Östersjöns tillstånd undersöks på ett sätt som beaktar hur havet gynnar människan är resultaten blandade. Indexet slutar på 76 poäng av 100. Kustnära fisksamhällen och ekonomi får ett gott resultat medan det finns problem med övergödning, minskad mångfald och styrning.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Antalet ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar växte explosionsartat i slutet av året

9.12.2020
Under hösten 2020 har ARA tagit emot fler ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur än under hela 2019.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Påverka och ge respons

Påverka vatten.

Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Förslagen till åtgärdsprogram för havsförvltningsplanen, vattenförvaltningsplaner och planer för hantering av översvämningsrisker för perioden 2022–2027 är klara och du kan ge respons på förslagen under tiden 2.11.2020–14.5.2021. Läs mer på sidan Påverka vattendragen.

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.