Gå till innehållet

Översvämningssituation

Tulvakeskuksen logo (172px)

© Riku Lumiaro

Samråd om ett utkast till Finlands första havsplan – målet är att kombinera god miljöstatus i den marina miljön och olika användningsområden

Pressmeddelanden 18.5.2020 Miljöministeriet
Det utarbetas för första gången en omfattande havsplan för Finlands havsområde. I planen anvisas på översiktlig nivå områden som potentiellt lämpar sig för olika användningsändamål, till exempel fiske, vattenbruk, rekreation, turism och sjöfart. Målet är att samordna olika branschers behov och på så sätt förbättra dels förutsättningarna att idka marina näringar, dels den marina miljöns tillstånd. Ett samråd om utkasten till havsplaner ordnas 18.5–17.6.2020.

aktuellt från miljöministeriet

Hållbar återhämtning tema för det första mötet för rundabordsforumet för klimatpolitik

27.5.2020
Rundabordsforumet för klimatpolitik, som har tillsatts av statsrådet, sammanträder första gången torsdagen den 28 maj. Temat för det virtuella mötet är stimulansåtgärder som är hållbara med tanke på klimatet och naturen. Inledande anföranden hålls av ordförandena för arbetsgruppen för hållbar återhämtning, Mari Pantsar och Hannele Pokka, samt av ordföranden för Finlands klimatpanel, Markku Ollikainen.
Mera aktuellt från miljöministeriet

Aktuellt från finlands miljöcentral

USKELANJOKI_Salo_vesinäytteet_kuvaaja_Janne_Suomela_23_2_2020.jpg

Vinterns fosforbelastning på Östersjön exceptionellt stor i Sydvästra Finland

22.4.2020
Vintern 2019–20 var i Finland förutom mäthistoriens varmaste också exceptionellt regnig. I Södra Finland steg åarnas flöden till översvämningshöjder flera gånger. Tre månaders fosforbelastning på Skärgårdshavet var nästan lika stor som belastningen för hela rekordåret 2008. Också i Vanda å var vinterns fosforbelastning stor. Klimatförändringen förväntas öka vintrarnas näringsavrinningar.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Bostadslösheten minskade redan för sjunde året i rad

3.3.2020
I slutet av år 2019 fanns det i Finland 4 600 ensamboende bostadslösa, vilket är 280 färre än år 2018. Antalet långtidsbostadslösa har minskat från år 2010 med över 3 000 bostadslösa till under tusen år 2019.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.