Gå till innehållet

Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden gör det lättare att sköta tillståndsärenden

Pressmeddelande 31.8.2020 miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet
Behandlingen av olika miljörelaterade tillstånd blir smidigare när lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden träder i kraft den 1 september 2020. Den som ansöker om tillstånd kan be att tillståndsmyndigheterna ska samordna förfarandena när ansökan gäller miljötillstånd, tillstånd enligt vattenlagen och/eller marktäktstillstånd för sökandens projekt och dessutom något annat tillstånd som omfattas av markanvändnings- och bygglagen, kemikaliesäkerhetslagen, gruvlagen eller naturvårdslagen. Samordningen omfattar totalt 13 miljörelaterade tillstånd.

Aktuellt från finlands miljöcentral

Landskap

Jubileumsår för europeiska landskap

7.9.2020
Eftersom europeiska landskapskonventionen fyller 20 år i höst pågår jubileumsåret för landskap. Det levande landskapet är viktigt del av den europeiska identiteten. I Finland firas landskapen mångsidigt bland annat med en fotokampanj, landskapspromenader och en fototävling som är öppen för alla.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Ara betjänar även under undantagsförhållandena

17.3.2020
ARA behandlar stödansökningar och fattar beslut som förut och kontakten med ARAs sakkunninga lyckas via e-post och telefon.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.