Gå till innehållet

© Ilkka Lastumäki / SYKE

Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år

Pressmeddelanden 31.3.2020 Finlands miljöcentral
Under havsforskningsfartyget Arandas vinterobservationsresa i månadsskiftet januari-februari konstaterades anmärkningsvärda förändringar i Finska vikens tillstånd. Med undantag av de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vattenmassa i slutet av januari fram till i nivå med Hangö blivit omblandad ända ned till 100 meters djup. Uppblandningen var ovanligt kraftig jämfört med den genomsnittliga situationen under denna tidpunkt. Detta visade sig i alla uppmätta vattenkvalitetsegenskaper: temperatur, salthalt, syrehalt och näringshalter.

Kvinnan ute i naturen
© Mikael Ahlfors

Forststyrelsens naturtjänster stänger överfulla rastplatser – Minister Mikkonen: Nu är det läge att varva ner i närliggande naturområden, undvik dock platser med mycket folk

Pressmeddelande 27.3.2020 Miljöministeriet och Forststyrelsen
Man får gärna röra sig ute i naturen, förutsatt att man följer hälsovårdsmyndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd och handhygien. Man bör undvika populära utflyktsmål och rastplatser där det råder trängsel. Man bör också undvika att ta sig långt ut i terrängen. Många rastplatser som är i flitig användning har stängts, och därför rekommenderas det att man istället rör sig i naturen kring det egna hemmet. I stora delar av landet gäller varning för gräsbrand, så allmänheten uppmanas att inte göra upp eld. Då belastas inte heller räddningsverkets resurser.

aktuellt från miljöministeriet

Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt

31.3.2020
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar:
I fjol skyddades ca 4 700 hektar skogsmark med stöd av METSO-handlingsplanen. Dessutom tryggades bevarandet av viktiga livsmiljöer genom tioåriga avtal om miljöstöd för områden med en sammanlagd areal på ca 2 400 hektar. Mer omfattande naturvårdsprojekt som överskrider fastighetsgränser genomfördes i områden som sammanlagt motsvarar över 100 hektar.
Mera aktuellt från miljöministeriet

Aktuellt från finlands miljöcentral

img

Stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden

31.3.2020
Ett stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden på grund av den ovanligt milda vintern. Man observerade speciellt rikligt med knölsvanar och alfåglar. Även en stor mängd viggar, knipor och storskrakar övervintrade i finska vatten.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Bostadslösheten minskade redan för sjunde året i rad

3.3.2020
I slutet av år 2019 fanns det i Finland 4 600 ensamboende bostadslösa, vilket är 280 färre än år 2018. Antalet långtidsbostadslösa har minskat från år 2010 med över 3 000 bostadslösa till under tusen år 2019.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.