Läget angående blågröna alger 10.7.2019 i satellitbild. © ESA Copernicus Sentinel-2 Data 10.7.2019, Finlands miljöcentral SYKE

Mängden blågrönalger har ökat i Finlands havsområden, i sjöarna klart mindre blågrönalger

Riksomfattande algöversikt 11.7.2019 Finlands miljöcentral
I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat och alger finns inblandat i språngskiktet. Även ytblomningar har observerats. I sjöarna är mängden blågrönalger liten för tidpunkten och om det ostabila vädret fortsätter är det osannolikt att ytblomningarna ökar.

Utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn i Finland 2013-2017, förhandsuppgifter om utsläppen 2018 och utsläpp enligt referensscenariot 2019-2020. Den årliga variationen i utsläpp beror främst på variationen i andelen biodrivmedel inom transportområdet.

Den första klimatårsberättelsen överlämnas till riksdagen – Finland ser ut att uppnå utsläppsminskningsmålen för 2020 och 2030

Pressmeddelande 19.6.2019 miljöministeriet
Statsrådet överlämnade i dag sin första klimatårsberättelse till riksdagen. Enligt årsberättelsen kan Finland sannolikt nå de mål som ställts för både 2020 och 2030, när de åtgärder som listats i den klimatpolitiska planen på medellång sikt genomförs.

aktuellt från miljöministeriet

Utkast till lag om en höjning av investeringsunderstödet för student- och ungdomsbostäder på remiss

16.7.2019
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till proposition genom vilken det maximala belopp investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov, i det här fallet understöd som beviljas för student- och ungdomsbostäder, höjs från 10 procent till 15 procent. Understöd beviljas för kostnader som godkänts för byggande, anskaffning eller ombyggnad av bostäder. Inga andra ändringar föreslås i understödet.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Satelliittikuva Suomenlahdelta

Riksomfattande algöversikt 11.7.2019: Mängden blågrönalger har ökat i Finlands havsområden, i sjöarna klart mindre blågrönalger

11.7.2019
I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat och alger finns inblandat i språngskiktet. Även ytblomningar har observerats. I sjöarna är mängden blågrönalger liten för tidpunkten och om det ostabila vädret fortsätter är det osannolikt att ytblomningarna ökar.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Långtidsbostadslösheten i Finland minskade ytterligare år 2018

29.4.2019
I slutet av 2018 fanns det 5 482 bostadslösa i Finland. Över hälften av Finlands bostadslösa fanns i huvudstadsregionen. De här uppgifterna framkommer i den undersökning av kommunerna som ARA gör varje år.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
Obs! 17.6.-9.8. kl. 9-15, chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.